Financiele aspecten

'Hypothecaire aftrek van bestaande woningen blijft'

De Vlaamse regering bevestigt dat wie nu al van een hypothecaire aftrek geniet, die niet zal verliezen wanneer de bevoegdheid naar de gewesten overgaat. "De Vlaamse regering verzekert dat, zoals bij de vorige staatshervormingen, de lopende engagementen door haar zullen nagekomen worden", aldus minister-president Kris Peeters (CD&V), minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) en minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA).
Vanochtend meldde de VRT-radio dat de Vlaamse Woonraad wil dat de woonbonus wordt afgebouwd, ook voor bestaande leningen. Volgens de Woonraad zou het te duur zijn om de fiscale aftrek van de hypothecaire lening in zijn huidige vorm te behouden.

Lees ook: Wat levert de woonbonus op?

De bevoegdheid over de hypothecaire aftrek gaat volgend jaar over naar de gewesten. De Woonraad heeft nu een advies klaar voor een grondige hervorming wanneer het zover is.

Overgangsmaatregelen

Concreet zou de Woonraad pleiten voor een drastische afbouw, weliswaar met overgangsmaatregelen voor de bestaande leningen. De kostprijs van het systeem zou tegen 2024 immers verdubbelen en zo onbetaalbaar worden, terwijl het ook de woningprijzen opdrijft, geen verschil maakt tussen arm en rijk en niet geldt voor wie huurt.

Kris Peeters

Vorig jaar barstte de discussie over de hypothecaire aftrek ook al eens los. Na heel wat onduidelijkheid bevestigde de Vlaamse regering toen formeel dat het fiscaal voordeel voor de lopende hypotheken ook na de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen onverminderd zal blijven bestaan. "Er is dus geen enkele reden om daar aan te twijfelen", verzekerden minister-president Kris Peeters (CD&V), minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) en minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) toen samen.

Bevestiging

En dat wordt door de Vlaamse regering nu bevestigd: wie nu al van een hypothecaire aftrek geniet, zal die niet verliezen wanneer de bevoegdheid naar de gewesten overgaat. "De Vlaamse regering verzekert dat, zoals bij de vorige staatshervormingen, de lopende engagementen door haar zullen nagekomen worden", beklemtonen minister-president Kris Peeters (CD&V), minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) en minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA).

Blijven steunen

Minister Van den Bossche benadrukt nu dat daar intussen niets aan veranderd is. "De Vlaamse regering zal niet terugkomen op gemaakte engagementen", verzekert ze. "Het is onnodig dat mensen zich zorgen maken." Ook Peeters en Muyters betreuren de ongerustheid. Ze herinneren eraan dat de Vlaamse regering de woningbouw en vernieuwbouw fiscaal wenst te blijven ondersteunen, met haar bevoegdheden inzake belastingverminderingen en -kredieten.

"Het advies van de Woonraad is een advies van deze raad op eigen initiatief en bindt op geen enkele wijze de Vlaamse regering", onderstrepen de ministers nog.

Compromis

Hoe Vlaanderen zal omgaan met nieuwe hypothecaire leningen, ligt voorlopig nog open. "Dat zal afhangen van het compromis dat daarover bereikt wordt binnen de regering", klinkt het nog. Of de bevoegdheid deze legislatuur nog naar Vlaanderen zal overkomen, is bovendien nog maar de vraag.

Reactie Groen

In tegenstelling tot de Vlaamse regering vindt oppositiepartij Groen dat ook de hypothecaire aftrek voor lopende leningen tegen het licht gehouden moet worden. "Alles staat ter discussie", reageren ondervoorzitter Elke van den Brandt en parlementslid Mieke Vogels in hun voorstellen voor een hertekend Vlaams woonbeleid na 2014.

Groen volgt vandaag in belangrijke mate het advies van de Vlaamse Woonraad. Die pleit voor een afbouwscenario voor de woonbonus, inclusief voor lopende leningen. Het moment waarop de woonbonus gewestmaterie wordt - vermoedelijk volgend jaar - is volgens de raad het uitgelezen moment om het instrument drastisch om te gooien.

Omvormen

Ook de groenen willen het woonbeleid "opnieuw focussen op het garanderen van een betaalbare en kwalitatieve woning voor iedereen". Ze willen daarvoor de woonbonus omvormen tot een inkomensgebonden en in de tijd beperkte subsidie voor de aankoop van een woning. Tegelijk moet er ook meer aandacht gaan naar het versterken van de huurmarkt, onder meer met een uitbreiding van de huursubsidies.

Om aan de nodige middelen te komen, wil de partij "alles ter discussie stellen". Ook de woonbonus voor reeds afgesloten hypothecaire leningen dus. In een nieuw groenboek met voorstellen om het woonbeleid na 2014 te heroriënteren, stelt Groen alvast een rugzakprincipe voor van 15 of 20 jaar, maar liefst niet langer. En de fiscale aftrek voor een tweede verblijf kan voor Groen meteen op de schop.

De Vlaamse vastgoedmakelaars vragen "om niet nodeloos onrust te zaaien op de markt" over de woonbonus, hoewel ze wel tevreden zijn dat het debat wordt aangesneden. Dat zegt het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) vandaag.

"Het Nederlandse voorbeeld waarbij mensen hun woningen plots massaal te koop stelden uit vrees voor gemorrel aan het hypothecair krediet, moet volgens de sector absoluut vermeden worden", luidt het. CIB Vlaanderen, de grootste beroepsfederatie van vastgoedmakelaars, en het BIV, het beroepsinstituut van de sector, zeggen te appreciëren dat de Vlaamse regering snel duidelijk maakte dat er niet aan de lopende engagementen zal worden geraakt.

Volgens de vastgoedmakelaars biedt de regionalisering van de woonbonus een 'historische kans' om te pleiten voor een herziening. Dat kan volgens hen de betaalbaarheid van wonen op lange termijn ten goede komen. Een hervorming moet wel "zeer geleidelijk aan en bijzonder omzichtig" gebeuren. De afbouw van de bonus voor bestaande leningen, zou volgens de sector de marktwerking kunnen verstoren.

Bron: Het Laatste Nieuws

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in