Financiele aspecten

Hogere BTW-tarieven op renovatie en afbraak-heropbouw zullen zowel de bouw als de consument schaden

Bouwfederatie Embuild betreurt dat minister van Financiën Vincent Van Peteghem de btw op renovatie en afbraak-wederopbouw wil optrekken van 6% naar 9%. Dat zal leiden tot een afname van de activiteiten met 4,5% voor de renovatiesector en een kostenverhoging van 3000 tot 4500 euro voor de particulier die zijn woning volledig wil renoveren. Positief is wel dat de btw op sloop en renovatie een permanent karakter krijgt: die maatregel zou normaal eind dit jaar uitdoven. “We zijn niet gelukkig met deze btw-verhogingen, maar juichen wel toe dat de btw-maatregel voor afbraak en heropbouw nu helemaal wordt bestendigd”, zegt Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van Embuild.

De fiscale hervorming die minister van Financiën Van Peteghem voorstelt, stemt de bouwsector niet tevreden. De btw-verhoging van 6% naar 9% voor renovatie en afbraak-wederopbouw is volgens bouwfederatie Embuild niet zinvol. “De btw op water, elektriciteit en gas zou op 6% blijven. Gezien de ambitieuze klimaatdoelstelling voor woningen en gebouwen is het niet meer dan logisch om de btw op renovatie en sloop-heropbouw ook op 6% te houden”, verduidelijkt Niko Demeester, topman van Embuild.

De bouwfederatie weet dat door deze btw-verhoging het activiteitenvolume voor bouw- en installatiebedrijven die gespecialiseerd zijn in renovatie met 4,5% zal afnemen. Voor de bouw in het algemeen gaat het om een daling van de activiteiten met 1,3%. Maar ook de consument zal het voelen. Voor een renovatie wordt in ons land gemiddeld 72.000 euro geleend, maar een renovatie wordt ook gedeeltelijk met eigen fondsen gefinancierd. Door de btw-verhoging komt er qua kost nu voor renovatie 3000 tot 4500 euro bij. Een duidelijke kostenverhoging voor de particulier, terwijl er van die particulieren net verwacht wordt dat ze er alles aan doen om hun woning ‘future proof’ en dus energiezuinig te maken.

Niko Demeester, CEO van Embuild: “Positief daarentegen is dat minister Van Peteghem de btw-maatregel op sloop-heropbouw een permanent karakter zou geven. Normaal gezien doofde dat verlaagde btw-tarief eind 2023 uit, maar nu zou de maatregel blijven gelden, ook na eind dit jaar. We zijn tevreden dat de minister op deze verzuchting van Embuild wil ingaan.”

Bron: Embuild Vlaanderen 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in