Hoeveel kan ik lenen?


Hoeveel je kan lenen, is afhankelijk van drie factoren:

      De terugbetalingscapaciteit

      De waarde van de woning

      De waarborg(en)

De terugbetalingscapaciteit
Of het antwoord op de vraag: ‘hoeveel kun en wil je per maand terugbetalen?’

- Een vaak gehanteerde vuistregel is dat het totaalbedrag voor de maandelijkse kredietverplichtingen niet hoger mag liggen dan een derde van het netto maandelijks gezinsinkomen.
- Als dat netto maandelijks inkomen boven een bepaalde grens gaat of als je er in het verleden in slaagde maandelijks een groter bedrag te sparen, wordt ook een grotere terugbetaling aanvaard.
- Het bedrag van de maandelijkse terugbetaling is afhankelijk van de rentevoet en de looptijd van de lening. Hoe lager de rentevoet en hoe langer de looptijd, des te hoger het bedrag dat je kan ontlenen.
- Hou bij het bepalen van het maandelijks terugbetalingsbedrag ook rekening met je gezinsgrootte, uitgavenpatroon, andere plannen zoals bijvoorbeeld de aankoop van een wagen,…

De waarde van de woning
Uitgangspunt is dat je maar een gedeelte van de waarde van het onroerend goed tegen een gunstig tarief kan ontlenen. Als je meer leent, moet je een hogere rente betalen.


Hoeveel kan je gunstig ontlenen?
Bij sommige financiële instellingen is dat maar een deel van de geschatte executiewaarde (geschatte opbrengst bij een gedwongen verkoop onder ongunstige omstandigheden). Andere instellingen hanteren de normale verkoopwaarde van de woning. Informeer je hier grondig over.

De waarborg(en)

Wanneer je leent, zal de bank in eerste instantie een hypotheek vestigen op het onroerend goed in kwestie. Naast die hypotheek is het soms mogelijk om bijkomende waarborgen te verstrekken. Deze hebben een gunstige invloed op het bedrag dat kan worden ontleend.
De waarborg kunnen bijvoorbeeld aandelen, kasbons of obligaties zijn.

Bron: KBC – Gids Eigenaar van een woning - 2005

 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in