Financiele aspecten

Het verlaagde btw-tarief voor dummies

Elke bouwer weet het, en roept al om een verlenging: in 2009 moet je bij de bouw van een nieuwe woning slechts 6% btw betalen op een schijf van 50 000 euro. Omdat er nog veel vragen zijn over de aanvraag van die btw-verlaging, leggen we stap voor stap uit hoe je hiervoor tewerk moet gaan.


Formulier 121.1

De btw-verlaging kan bij de bouw van een nieuwbouw woning of bij de aankoop van een woning via een bouwpromotor of sleutel-op-de-deurfirma een voordeel opleveren van maximaal 7 500 euro.
Om recht te hebben op het verlaagde btw-tarief van 6 procent, moet je als bouwheer eerst een verklaring afleggen op je lokale btw-kantoor. Het komt er eigenlijk op neer dat je er het formulier 121.1 moet invullen. Je kunt dit document ook vooraf al invullen op de website van de fiscus en vervolgens meenemen naar het btw-controlekantoor. Let op, vak D niet invullen. Dit wordt op het controlekantoor afgestempeld.


Referentienummer

Verder wordt op het formulier een referentienummer ingevuld. Wanneer je de stempel en het referentienummer hebt, maak je de nodige kopieën van het formulier. Die geef je aan de aannemers op wiens facturen je het verlaagde tarief wilt inroepen. De aannemers moeten vervolgens het referentienummer op hun facturen vermelden waarop ze het 6%-tarief toepassen.


Terugwerkende kracht

Het Koninklijk Besluit met betrekking tot het verlaagde tarief werd pas midden februari gepubliceerd. Voor facturen uitgeschreven voor de publicatie kon het formulier 121.1 dus nog niet worden ingevuld. Om voor deze facturen toch aanspraak te kunnen maken op het verlaagde btw-tarief moet de aannemer een creditnota opmaken en vervolgens een nieuwe factuur opmaken met daarop de verplichte vermeldingen.


Aankoop woning

Bij de aankoop van een nieuwe woning of appartement via een bouwpromotor of sleutel-op-de-deurfirma, moet de verkoper de formaliteiten vervullen op het btw-controlekantoor. Als koper moet je wel het document mee ondertekenen.


Vernieuwbouw

Het verlaagde btw-tarief van 6% geldt in 2009 ook voor het afbreken van een oude woning en het plaatsen van een nieuwbouw op dezelfde plek. Bij zo’n vernieuwbouw geldt echter geen beperking op het bedrag waarop het verlaagde btw-tarief wordt toegepast. Het voordeel kan dus hoger liggen dan 7 500 euro. Om in aanmerking te komen voor deze maatregel, geef je op het btw-controlekantoor een kopie af van de stedenbouwkundige vergunning en het aannemingscontract. Daarnaast leg je een verklaring af dat de nieuwe woning hoofdzakelijk als privéwoning zal worden gebruikt. Doe dit allemaal voordat je de eerste factuur ontvangt.


Verplichtingen voor de aannemer

De aannemers ontvangen van de bouwheer een kopie van het formulier van de btw-controle. Op elke factuur die hij uitschrijft, zal de aannemer het referentienummer moeten vermelden. Ook moet hij elke maand aan het btw-controlekantoor een kopie overmaken van de opgemaakte facturen.


Andere voorwaarden

Aan de btw-verlaging zijn nog een hele reeks andere voorwaarden verbonden. Zo geldt het tarief van 6% alleen voor facturen van geregistreerde aannemers, moet de woning hoofdzakelijk als privéwoning worden gebruikt en moet de bouwheer minstens vijf jaar in het huis of appartement blijven wonen. Meer info over alle voorwaarden vind je in het Habitos-premieoverzicht.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in