Aanbevolen partners

Logo Unilin - Isolatie, dakbedekking
Saint-Gobain Isover Benelux - Isolatie
Logo Sto NV
logo Xella
Isoleren

Het nut van het isoleren van waterleidingen

Het isoleren van de buitenschil heeft de grootste invloed op het energieverbruik van de woning. Maar wie een hoog rendement wil halen, moet die isolatie doortrekken tot in de kleinste details. Zo’n detail is het isoleren van de warm waterleidingen.


Er wordt vandaag de dag veel gesproken en geschreven over isoleren, zowel bij nieuwbouw als bij renovaties. Cijfers van het Vlaams Energieagentschap bewijzen dan ook dat er op dat vlak al vooruitgang is geboekt. De bevolking begint te beseffen dat dit heel gunstig is voor zowel de portemonnee als het milieu. Het isoleren van de buitenschil (vloeren, wanden en daken) heeft het grootste invloed op een energiezuinige woning, maar wanneer we een hoog rendement willen halen, moet we dit doortrekken tot in de kleinste details.

Energieverliezen
In vele bestaande woningen, waar dikwijls geen isolatie aanwezig is, zijn de leidingen van het sanitair warm water en van de centrale verwarming ook niet geïsoleerd. Het warm water dat door deze leidingen loopt, zal deels zijn energie verliezen door stilstand en doordat ze niet geïsoleerd zijn. Deze leidingen bevinden zich meestal ook in onverwarmde ruimtes zoals kelders en zolders waardoor het warmteverlies extra groot is. Wanneer de leidingen binnen het verwarmd volume liggen zijn de energieverliezen echter lager. Door het isoleren van vloeren, wanden en/of daken van bestaande woningen kan het soms voorvallen dat de leidingen helemaal buiten het verwarmd volume vallen waardoor de energieverliezen versterkt worden.

Comfort
Niet alleen om warmteverliezen te beperken, valt het isoleren van leidingen aan te bevelen, ook omwille van het comfort is dit aangewezen. Wanneer het sanitair warm water wordt geproduceerd door een boiler zal het water dat in ongeïsoleerde leidingen staat tussen boiler en tappunten sneller afkoelen dan bij geïsoleerde leidingen. Dit heeft tot gevolg dat je langer moet wachten vooraleer er warm water uit de kraan komt als je deze opendraait. Het koud water dat in de leiding staat moet er eerst helemaal door voor je warm water krijgt. Bij het vullen van een bad is dit niet direct een probleem, maar in de keuken of aan een lavabo is een kortere wachttijd wel comfortabeler.
De lengte van de leidingen speelt hierin uiteraard ook een rol. Daarom is het aan te raden de boiler zo dicht mogelijk bij de tappunten te plaatsen als dat mogelijk is.

Leidingen isoleren
Wanneer je overweegt om de leidingen van het sanitair warm water en de centrale verwarming te isoleren dan doe je er goed aan om dit zorgvuldig aan te pakken. Het is namelijk niet voldoende om zomaar buisisolatie rond de buizen te plaatsen. De buisisolatie moet ten eerste groot genoeg zijn zodat ze de leiding volledig omhult. Daarnaast is het belangrijk om bochten en aftakkingen ook zorgvuldig in te pakken met isolatie en de naden goed af te kleven. Net zoals bijvoorbeeld bij het isoleren van een dak moet je hier heel consequent te werk gaan door spleten en kieren te vermijden.
In de praktijk merk ik dat mensen die hun leidingen al geïsoleerd hebben dit vaak doen met “geïmproviseerde” materialen zoals krantenpapier, maar dat valt eerder af te raden omwille van. de ontvlambaarheid. In de handel zijn heel wat soorten buisisolatie voor verschillende toepassingen te vinden.

Architect Gert Broekx – december 2007 – voor Habitos.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in