Aanbevolen partners

Logo Unilin - Isolatie, dakbedekking
Saint-Gobain Isover Benelux - Isolatie
Logo Sto NV
logo Xella
Isoleren

Het na-isoleren van bestaande muren

-

In dit thema wil ik de mogelijkheden toelichten en de belangrijkste aandachtpunten weergeven wanneer men de bestaande muren van een woning of gebouw wil gaan isoleren.


In de meeste bestaande woningen vormen de muren – na het dak – één van de belangrijkste verliesoppervlakken. De correcte isolatie ervan mag bijgevolg niet uit het oog verloren worden. In het geval van renovatie is het dus belangrijk om te weten waar we de isolatie moet en kan aangebracht worden. Het aanbrengen van deze isolatie kan op 3 verschillende manieren gebeuren:

  • isolatie langs binnen
  • isolatie langs buiten 
  • isolatie door het inspuiten of inblazen van een isolatiemateriaal in de spouw.

Elk van deze werkwijzen heeft specifieke (al dan niet grote) voor- en nadelen. Hieruit blijkt dat de isolatie langs buiten de interessantste mogelijkheden biedt en het minste risico’s inhoudt. Deze techniek verdient dan ook de voorkeur.
Bij een renovatie echter is het niet altijd mogelijk of wenselijk om langs de buitenzijde te gaan na-isoleren. In die zin moet men soms toch de 2 andere technieken van na-isolatie gaan toepassen. Daarom licht ik de 3 mogelijkheden even verder toe.

Isolatie langs binnen

Bij deze techniek is het belangrijk dat de bestaande muren vooraf grondig geanalyseerd worden. Op basis van deze analyse moeten de bestaande muren een gepaste behandeling krijgen aan de buitenzijde om te vermijden dat er nadien problemen zouden ontstaan. We denken hier dan bijvoorbeeld aan een gevelrenovatie van de buitengevel met de daarbij horende technieken (cfr. De aandachtspunten bij gevelrenovatie). Daarnaast dient men aan de binnenzijde de nodige aandacht te besteden aan de luchtdichtheid (en in bepaalde gevallen ook aan de dampdichtheid) Zo dient men elke infiltratie van binnenlucht achter de isolatie (bv. langs de stopcontacten of de schakelaars) tegen te gaan. Elke doorboring van deze luchtdichte laag moet dus vermeden worden. Indien men toch nog een perforatie zou maken dan dient deze te worden afgedicht met behulp van een daarvoor geschikte kleefband van goede kwaliteit.

Isolatie langs buiten

Bij deze techniek worden de bestaande muren langs de buitenzijde volledig ingepakt met een isolatiemateriaal. Uiteraard is het altijd de bedoeling om de gevel af te werken met een nieuw gevelmateriaal. De keuze hiervan is divers en verschillende materialen zijn mogelijk van steenachtige over verschillende plaatmaterialen tot hout. Esthetische elementen zijn hierin meestal de bepalende factor. Voor deze techniek verwijs ik graag naar 'De aandachtspunten bij gevelrenovatie'

Isolatie van de spouw

Bij deze techniek wordt via kleine openingen in de voegen van de buitengevel een isolatiemateriaal ingebracht in de bestaande spouw. Het spreekt voor zich dat deze techniek enkel mogelijk is bij woningen met een bestaande spouwmuur. Het al dan niet aanwezig zijn van een spouwmuur is in eerste instantie af te leiden uit de ouderdom van de woning. Zo zijn de eerste woningen met spouwmuren pas gebouwd in de jaren 50 (na WO II). Van de drie beschreven technieken is deze laatste degene met de meeste beperkingen op vlak van het behaalde eindresultaat. Zo is bijvoorbeeld de dikte van isolatie beperkt tot de breedte van de spouw. Deze zou toch minstens 4 cm breed moeten zijn om een behoorlijk resultaat te behalen. Andere factoren zoals bestaande fysische verbindingen van de binnenmuur met de buitenmuur hebben tot gevolg dat deze techniek niet zonder risico’s is op andere schade na het isoleren van de bestaande spouwmuur.


Algemeen kunnen we concluderen dat de 3 beschreven technieken de nodige aandacht vereisen vooraleer de uitvoering ervan aan te vatten. De begeleiding door een specialist ter zake is dan ook aan te raden. Als laatste kan ik nog meegeven dat je voor het na-isoleren van een bestaande gevel premies kan krijgen. Deze zijn echter niet van toepassing voor het isoleren aan de binnenzijde.


Auteur: Architect Geert Houtmeyers - Architectenbureau Houtmeyers – december 2011

Identikit renovatiespecialist Geert Houtmeyers
 

Geert Houtmeyers en zijn team hebben een uitgebreide ervaring in renovatieprojecten. In ieder project besteden ze aandacht aan energiezuinig en duurzaam bouwen.

Lees de teksten van de renovatiespecialist

 
 
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in