Het massief passiefhuisconcept volgens de traditionele bouwmethode

Er is niemand die er op vandaag nog aan twijfelt dat energiezuinig bouwen en leven een noodzaak zijn. De vraag naar lage energiewoningen en passiefhuizen stijgt.

Hoe vertaalt zich dat in onze Belgische bouwtraditie waar de baksteen centraal staat ?
Wienerberger, baksteenspecialist, en Recticel Insulation, producent van PUR-isolatie, geven samen een antwoord op deze vraag.
De bouw van een massief-passiefhuis dat binnenkort in de buurt van Gent wordt opgestart, mag op dit vlak grensverleggend worden genoemd. Deze voorbeeldige samenwerking tussen bouwheer, architect, studiebureau, baksteenfabrikant en producent van isolatiematerialen vertaalt het passiefhuisconcept naar onze eigen bouwtradities, met andere woorden naar massiefbouw met keramische bouwmaterialen en harde isolatieplaten.

Drie mogelijkheden drongen zich op: de EPB woning die voldoet aan de huidige maar nu al zo goed als achterhaalde isolatienormen, de lage energie woning of het passiefhuis. Energiebesparingen die met deze drie bouwwijzen gerealiseerd worden, lopen echter sterk uiteen. Om te voldoen aan de huidige EPB regelgeving volstaat het een maximaal isolatiepeil van K45 te behalen, bij de lage energie woning wordt gestreefd naar K30 terwijl bij het passiefhuis de warmteverliezen tot het uiterste minimum moeten beperkt worden. De maximale U–waarde voor de geïsoleerde schil bedraagt 0,15W/m²K.

Deze verschillen hebben bijna uitsluitend te maken met de gebruikte bouwmaterialen, met de isolatiematerialen, hun ? – waarde en de daaraan gekoppelde isolatiediktes. Het passiefhuis is daarenboven volledig luchtdicht gemaakt om lekverliezen uit te sluiten. Verse lucht wordt aangevoerd via een uitgekiend ventilatiesysteem met warmterecuperatie. Het maximaal energieverbruik voor ruimteverwarming mag in een passiefhuis dan ook niet hoger zijn dan
15 kWh/m² per jaar. Dit in tegenstelling tot het algemeen Vlaams woningenbestand waar we al snel 200 kWh/m² per jaar verbruiken. Dit heeft als resultaat dat de verwarmingskosten in een passief huis teruggedrongen kunnen worden tot 100 à 150 euro op jaarbasis ! Dit in schril contrast met de huidige verwarmingsfactuur van een modale gezinswoning die al snel kan oplopen tot ditzelfde bedrag per maand.
In samenspraak met de architect en het studiebureau werd dan ook beslist om te kiezen voor het passiefhuis.


Een nieuwe invalshoek: het massief-passiefconcept.
De bouwheer geeft de voorkeur aan massieve bouwmaterialen. De duurzaamheid van deze materialen en de levensduur van de woning vormen daarbij belangrijke overwegingen.
Met deze massief-passiefwoning werd het passiefconcept volledig aangepast aan onze vertrouwde bouwmethodes en architecturale strekkingen. Het zou dan ook wel eens het startschot kunnen zijn voor een zeer snelle popularisering van het passiefconcept in ons land.

Een sterk idee nu nog sterk verbeterd
Massief-passief bouwen verenigt het beste van twee werelden in zich: alle energetische voordelen van het passiefconcept en het comfort en de duurzaamheid van het bouwen met baksteen. Het spreekt voor zich dat de opbouw van de wanden daar een belangrijke rol in speelt.

Er wordt vertrokken van een klassieke geïsoleerde spouwmuuropbouw. Het buitenspouwblad wordt uitgevoerd in keramische gevelstenen van Terca (Agora Zilvergrijs en Titaangrijs), het binnenspouwblad in Porotherm gelijmde binnenmuursteen. Er wordt een dubbele, geschrankte isolatielaag voorzien in Eurowall isolatieplaten van Recticel Insulation, gecombineerd met een minimale luchtspouw van ongeveer 25 mm. De luchtdichtheid wordt gewaarborgd door de pleisterlaag langs de binnenzijde.
Het grote voordeel zit hier in de plaatsbesparing. Voor dezelfde isolatiewaarden valt deze massieve muuropbouw, met een isolatiedikte van 16 cm, ruim 10 cm dunner uit dan een gelijkaardige passiefopbouw met andere isolatiematerialen. Over heel de woning gezien betekent dit een netto oppervlaktewinst van ettelijke vierkante meters, niet mis aan de huidige bouwkost.

Besparen, maar niet ten koste van.
Een andere verbetering betreft het woon- en leefcomfort. Door zijn thermische inertie neemt baksteen de warmte traag in zich op en geeft deze ook traag weer vrij bijvoorbeeld tijdens koudere periodes. Dit betekent dat baksteen fungeert als een natuurlijke thermostaat en steeds voor een aangename binnentemperatuur zorgt zonder grote schommelingen. In de zomer blijft hierdoor de woning ook frisser. Lichtere bouwmaterialen kunnen dit in mindere mate en hebben vaak te lijden onder het ‘caravaneffect’ met een hoger risico op oververhitting en andere bruuske temperatuurschommelingen tot gevolg.

Een mooi staaltje van samenwerking.
Dit unieke en ongetwijfeld trendsettende project kon enkel tot stand komen door de nauwe samenwerking tussen de verschillende actoren: de opdrachtgevers, architect Kristof Cauchie, Bram De Bruycker van het studiebureau 3Db bvba, Wienerberger en Recticel Insulation. Alle partijen hebben hun know-how en ervaringen samengebundeld om tot dit opmerkelijke resultaat te kunnen komen. Een groot voordeel van deze collectieve massief-passieve benadering situeert zich ook op het vlak van de aannemer. Veel aannemers zijn relatief weinig vertrouwd met het passiefconcept opgetrokken in lichte materialen. De massieve muuropbouw beheersen ze echter volledig, wat borg staat voor een vlotte en probleemloze realisatie.
Dankzij de massieve muurconstructie met keramische stenen van Wienerberger en de poyurethaanplaten van Recticel Insulation is een passiefhuis een haalbaar bouwproject voor iedereen.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in