Het is lang wachten op dringende herstellingen

In het afgelopen jaar kreeg bijna één op de vijf Belgische huishoudens te maken met een probleem dat dringend hersteld moest worden. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het OIVO. Het gaat dan vooral om lekken, problemen met de verwarming, verstoppingen en elektriciteitskwesties. Computers en sloten zorgen voor minder problemen.


Eén op de vijf consumenten roept in nood de hulp in van een vriend of familielid en één op de zes pakt het probleem zelf aan. In meer dan de helft van de gevallen kiezen consumenten echter voor professionele hulp. Vooral jongeren en alleenstaanden doen dit vaak. Zij blijken op dat vlak minder zelfredzaam. Hoewel 84% van de consumenten aangeeft tevreden te zijn over de kwaliteit van de uitgevoerde herstelling, wil het OIVO toch de aandacht vestigen op enkele knelpunten.


Liever geen lekken!

Het OIVO stelt vast dat je voor problemen met lekken het langst moet wachten alvorens een loodgieter aan de deur staat (gemiddeld meer dan drie dagen), dat die herstelling het langst duurt (bijna acht uur) en ook het duurst uitvalt (gemiddeld bijna € 1.900). Ook bij IT-problemen is het lang wachten op een oplossing. Gemiddeld duurt het 58 uur alvorens een informaticus aan de deur staat. Voor verwarmings- en elektriciteitsproblemen daalt dit respectievelijk naar 40 en 32 uur. Verstoppingen en problemen met deursloten worden meestal nog sneller aangepakt.
Eens de expert ter plaatse is, duurt de gemiddelde dringende reparatie zelf bijna vijf uur. Naast de reparatie van lekken duurt het herstel van een verstopping het langst (bijna acht uur). Een dringende herstelling kost de consument gemiddeld € 721.


Consument wordt onvoldoende geïnformeerd

Verder blijkt dat professionele herstellers niet voldoende communiceren over de kostprijs voor de consument. Ze geven de consumenten zelfs geen schatting. De werkelijke prijs kan variëren van een kleine som naar een enorm bedrag. De consument kan dus voor grote verrassingen komen te staan. Minder dan een consument op twee wordt vandaag tijdens het eerste contact geïnformeerd over de prijs van de herstelling. Als het gaat om de prijs van de verplaatsing, zakt dat cijfer zelfs naar één op de vier. Op het moment van betaling ontving één op de vijf consumenten een gedetailleerd ontvangstbewijs (zonder BTW); bijna drie op de vier ontvingen een gedetailleerde factuur (met BTW).


Vlaanderen en Wallonië

Het OIVO stelt een aantal verschillen vast tussen Vlaanderen en Wallonië. Vlamingen zijn sterk geneigd externe professionele hulp in te roepen wanneer dringende herstellingen moeten uitgevoerd worden. Bijna drie op vier kiezen voor die optie. De rest doet het zelf (11%) of vraagt de hulp van vrienden of familie (8%). Walen blijken minder afhankelijk te zijn van professionele hulp. In Wallonië richt slechts één op de drie consumenten zich naar een beroepshersteller. Eén derde vraagt hulp aan vrienden of familie en het andere derde lost het probleem zelf op.


Aanbevelingen

  • Informeer je grondig en stel een lijst op met betrouwbare professionals zodat je, wanneer een dringend probleem zich voordoet, niet voor verrassingen komt te staan.
  • Vraag de reparateur op voorhand naar een geschatte prijs en een factuur te vragen die minstens de details van de werkzaamheden, de aangekochte stukken en de exacte gegevens van de onderneming bevat.
  • Kijk toe op de reparatie en analyseer de situatie samen met de hersteller. Als zich toch een conflict zou voordoen, probeer het probleem dan eerst in der minne te regelen met de onderneming of professional. Als je op die manier niet tot een akkoord komt, contacteer dan een consumentenorganisatie of wend je tot de vrederechter of de F.O.D. Economie.


Bron: OIVO

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in