Heffing op dak en verharding rond huis?

Vlario, de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen vraagt een heffing per vierkante meter verharde oppervlakte (dak en grond).
Het regenwater moet zo veel mogelijk op het privéterrein van Vlamingen worden vastgehouden. Hemelwater ophouden aan de bron is immers goed tegen wateroverlast en tegen de verdunning van afvalwater, zegt Vlario.


Wanneer afvalwater en regenwater allebei in het riool terechtkomen, wordt het afvalwater verdund door het regenwater. "Dat is problematisch, want verdund afvalwater kan moeilijker gezuiverd worden door waterzuiveringsinstallaties", weet Wendy Francken, directeur van Vlario. Een ander probleem dat zich stelt wanneer regenwater in het riool terechtkomt, is dat die riolen het regenwater niet allemaal kunnen slikken. Drie vierde van alle overstromingen is hieraan te wijten. Wanneer het regenwater opgehouden wordt aan de bron, kunnen deze problemen voorkomen worden.

Verplicht scheiden
Wie nu in Vlaanderen een huis bouwt, is verplicht om zijn regenwater af te koppelen van het riool. Ook voor woningen met grondige verbouwingen en voor straten met een gescheiden rioolstelsel geldt deze verplichting. Dat zorgt ervoor dat het regenwater op eigen terrein, in een gracht of in een aparte leiding geloosd kan worden. "Maar dat gebeurt momenteel nog maar zelden", zegt Francken. Om te voorkomen dat het regenwater alsnog in het riool terechtkomt, is het volgens Franken beter dat het water op eigen terrein gehouden wordt.

Dat kan onder meer in een hemelwaterput. Het bijgehouden water kan dan gebruikt worden voor het toilet en de wasmachine. Vervolgens kan het overtollige water in de tuin lopen of in ondergrondse infiltratievoorzieningen.

Veel geld
De verplichte afkoppeling van het regenwater van de riool gaat Vlaanderen in de toekomst nog veel geld kosten. Volgens Aquafin zou dit 1.800 euro per woning kosten, of 7 miljard euro in totaal. De gemeenten moeten opdraaien voor de gemeenschappelijke infrastructuur, maar de afkoppeling zelf is voor de burger. "Al dan niet met subsidies", zegt Francken, die vindt dat de gemeenten eerst alle financieringsbronnen moeten aanspreken. De Vlario-directeur doelt hiermee op de Vlaamse subsidies, de gemeentelijke saneringsbijdrage die nu geplafonneerd is op 1,18 euro per kubieke meter drinkwater en algemene begrotingsmiddelen.

Bron: Het Laatste Nieuws

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in