Aanbevolen partners

Logo Unilin - Isolatie, dakbedekking
Saint-Gobain Isover Benelux - Isolatie
Logo Sto NV
logo Xella
Isoleren

Gyproc biedt innovatieve geluidsisolatieoplossingen

Geluidshinder is een thema waar meer en meer mensen oren naar hebben. Wie stoort zich niet aan de radio of de televisie van de buren, de luidruchtige bezoekers in de traphal of het geronk uit de liftkoker? Dagelijkse onhebbelijkheden die ervoor zorgen dat de woonsfeer niet optimaal is en de bewoners op gespannen voet leven. Een optimale geluidsisolatie is de enige oplossing om lawaaihinder tegen te gaan en vervelende geluidsinvloeden te bannen. Daarom formuleert de nieuwe geluidsnorm NBN S01-400-1 de akoestische eisen voor nieuwbouwwoningen en sluit ze beter aan bij de huidige verwachtingen inzake akoestisch comfort en bij de eisen die al in onze buurlanden gelden.

Het gaat om de geluidsisolatie van zowel aangrenzende woningen of appartementen als binnenin de woning zelf. De norm stelt strengere eisen voor twee prestatieniveaus: normaal en verhoogd akoestisch comfort. Ontwerpers en uitvoerders dienen dus voor beide comfortniveaus veel aandacht te besteden aan de manier waarop een gebouw zal worden ingedeeld, de te gebruiken isoleeroplossingen en de detaillering.

GypBox - de oplossing voor renovatieprojecten
Met GypBox biedt Gyproc een totaaloplossing om snel en efficiënt woningen of appartementen te renoveren en aan te passen aan de hedendaagse comforteisen. Dankzij GypBox is het mogelijk de waarde van een vastgoed een enorme meerwaarde te geven, aangezien het een belangrijke bijdrage levert aan het wooncomfort.

Oudere woningen en appartementen scoren vaak zwak wat geluidsisolatie betreft. Door de doos-in-doos-oplossing van Gyproc, GypBox, is het ook voor renovatieprojecten mogelijk te beantwoorden aan de eisen van de nieuwe geluidsnorm NBN S01-400 voor nieuwbouwwoningen. In de holle ruimte van de Gyproc-systemen kan men bovendien probleemloos nieuwe technische leidingen leggen. Resultaat: een vernieuwde binnenafwerking en een veel hoger comfortniveau.

Het GypBox-principe bestaat uit het inbouwen van een ‘Gyproc-doos’ in een bestaande woning, appartement of kamer. De inbouw-Gyproc-doos bestaat uit een combinatie van Gyproc verlaagde plafonds, voorzetwanden en droge zwevende vloeren.
Gyproc heeft aan de hand van uitgebreide testen en calculaties door het WTCB en onafhankelijke akoestische bureaus de basis gelegd voor een GypBox-oplossing op maat voor constructies op basis van massieve vloeren en wanden. Deze oplossingen werden verwerkt in een handige GypBox gids die u toelaat te bepalen hoe de inbouwdoos opgebouwd moet worden om het gewenste resultaat te bereiken en verstrekt tegelijkertijd alle richtlijnen met betrekking tot detaillering en uitvoering.

Voordelen
Gypbox biedt tal van voordelen. Het systeem heeft uitzonderlijke akoestische prestaties, is snel en droog te plaatsen, laat toe gefaseerd te renoveren, leidingen moeten niet ingeslepen worden en je kan duurzaam bouwen met respect voor het milieu.

Nieuwbouw appartementen
Het is niet evident om aan de nieuwe eisen te voldoen voor wat betreft woningscheidende wanden tussen appartementen. Deze eisen vertalen zich respectievelijk in normaal akoestisch comfort en verhoogd akoestisch comfort. Bij massieve wanden is de luchtgeluidsisolatie bijna volledig bepaald door de oppervlaktemassa van de wand*. Traditionele massieve woningscheidende wanden moeten erg dik worden uitgevoerd om de streefwaarden te kunnen realiseren, waardoor ze zeer kostelijk worden en een zwaardere fundering vereisen. Dit kan men verhinderen dankzij Gyproc, door een slankere massieve woningscheidende wand te combineren met bijvoorbeeld een Gyproc-voorzetwand. Op identiek dezelfde wijze kan men de noodzaak om zeer zware vloerplaten te voorzien omzeilen door een lichtere vloerplaat uit te voeren in combinatie met een verlaagd Gyproc-plafond.

Meer info: Gyproc.be

* Om aan de eis DnT,w groter dan of gelijk aan 54 dB te voldoen en uitgaande van een beperkte flankerende geluidsoverdracht, bedraagt de gewogen geluidsverzwakkingsindex van de scheidingswand om dit te realiseren minimaal Rw groter dan of gelijk aan 58 dB en dient er een wand met een massa van minimaal 450 kg/m2 voorzien te worden. Houdt men rekening met een hogere flankerende geluidsoverdracht, en met het onvermijdelijke kwaliteitsverlies in situ, dan is een streefwaarde voor de massa van de scheidingswand 500 à 550 kg/m2. Gaat men naar een verhoogd akoestisch comfort, 4 dB hoger, of DnT,w groter dan of gelijk aan 58 dB, dan is een streefwaarde voor de massa van de scheidingswand 650 à 700 kg/m2. Wanneer de woningscheidende wand de scheiding vormt tussen een slaapkamer en een niet-slaapkamer moet er zelfs voldoen worden aan DnT,w groter dan of gelijk aan 62 dB, oftewel een streefwaarde voor de massa van de scheidingswand van 800 kg/m².

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in