Financiele aspecten

Groenestroomcertificaten voor fotovoltaïsche panelen

Wie elektriciteit opwekt op een hernieuwbare manier, bijvoorbeeld met fotovoltaïsche zonnepanelen, kan voor die groene stroom een waardepapier of groenestroomcertificaat aanvragen, die hij dan kan verkopen. We leggen uit hoe je die groenestroomcertificaten aanvraagt en wat je er mee kunt doen.

Wat is een groenestroomcertificaat?

De Vlaamse regering vergoedt elke eigenaar van fotovoltaïsche zonnepanelen voor de groene elektriciteit die hij opwekt in de vorm van zogenaamde groenestroomcertificaten. De eigenlijke aankoop en installatie van de panelen wordt door Vlaanderen niet langer gesubsidieerd.

Premiebedrag voor groenestroomcertificaat?

 • Per 1 000 kWh (of 1 MWh) opgewekte groene elektriciteit ontvang je een groenestroomcertificaat. De VREG houdt die gegevens bij in een databank. Het is dus niet zo dat je effectief een certificaat in de vorm van een papier ontvangt.
 • Om de waarde van de groenestroomcertificaten te kunnen innen, moet je ze verkopen aan je lokale netbeheerder of aan Elia, beheerder van het elektriciteitsnet.
 • Aan wie je de certificaten verkoopt, hangt af van de leeftijd van je energie-installatie.
 • Nam je de installatie in gebruik tussen 1 januari 2006 en 31 december 2009, dan ontvang je gedurende 20 jaar 450 euro voor elke 1 000 kWh groene stroom van je lokale netbeheerder.
  Dateert je installatie van voor 1 januari 2006, dan krijg je 150 euro voor 1 000 kWh, gedurende 10 jaar, van Elia.
 • Neem je de groenestroominstallatie pas na 1 januari 2010 in gebruik, dan daalt de waarde van de groenestroomcertificaten.
 • Vanaf januari 2011: 300 euro /MWh gedurende 20 jaar.
 • Vanaf oktober 2011: 270 euro /MWh gedurende 20 jaar
 • Vanaf januari 2012: 250euro /MWh gedurende 20 jaar.
 • Vanaf april 2012: 230 euro /MWh gedurende 20jaar.
 • Vanaf juli 2012: 210 euro /MWh gedurende 20 jaar.
 • Vanaf januari 2013: 190 euro /MWh gedurende 15 jaar
 • Vanaf januari 2014: 150 euro /MWh gedurende 15 jaar
 • Vanaf januari 2015: 110euro /MWh gedurende 15 jaar
 • Vanaf januari 2016: 90euro /MWh gedurende 15 jaar

 

Voorwaarden om een groenestroomcertificaat aan te vragen?

De plaatsing van de fotovoltaïsche zonnepanelen moet gebeuren door een geregistreerd aannemer. Deze bevestigt dat de kenmerken van de modules beantwoorden aan de volgende vereisten: 

 • Voor kristallijne modules geldt de norm IEC 61215, alsook een minimumrendement van 12 %
 • Voor de dunne-filmmodules geldt de norm IEC 61646, alsook een minimumrendement van 7 %
 • Het minimumrendement voor de omvormers ligt hoger dan 88 % voor de autonome systemen en 91 % voor de netgekoppelde systemen

 • De oriëntatie van de panelen ligt tussen het oosten en het westen via het zuiden en de hellingshoek van de vaste panelen bedraagt tussen 0 en 70° ten opzichte van de horizon.

 • De aanvraag voor de groenestroomcertificaten voor zonnepanelen moet gebeuren via volgend aanvraagformulier.

   

Werkwijze voor aanvraag groenestroomcertificaten?

Verzend het ingevulde aanvraagformulier voor groene stroom door zonnepanelen naar de VREG.
Indien jouw installatie goedgekeurd wordt, zal je voor elke 1 000 kWu opgewekte elektriciteit een groenestroomcertificaat ontvangen. Dit kun je bij je netbeheerder omruilen voor subsidies.

Te combineren?

De groenestroomcertificaten kun je combineren met andere premies en belastingvoordelen.

Meer info?

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en gasmarkt (VREG)

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in