Financiele aspecten

Groene lening: nu of nooit?

Wilt u profiteren van de voordelige groene lening om energiebesparende maatregelen te treffen in huis? Dan onderneemt u best snel actie. Want het systeem zal hoogstwaarschijnlijk niet blijven bestaan in zijn huidige vorm.


Energiebesparende investeringen, zoals het dak isoleren of hoogrendementsglas plaatsen, verminderen uw energieverbruik en uw maandelijkse uitgaven. Maar energiebesparende investeringen kosten heel wat geld. Geld dat niet iedereen aan de kant heeft staan.

Opdat minder kapitaalkrachtige mensen toch ook dergelijke investeringen kunnen doen, introduceerde de federale overheid in 2009 de groene lening. Van zo’n lening neemt de overheid een deel van de rentelasten voor haar rekening. De rentekorting bedraagt 1,5 procent. Een rente van 4,5 procent wordt dus 3 procent. Bovenop de rentekorting kunt u via uw belastingaangifte 40 procent van de betaalde intresten fiscaal in mindering brengen. U kunt kiezen tussen een groene lening in de vorm van een hypothecair krediet of een groene lening als consumentenkrediet. Omdat het rentetarief van die laatste formule hoger ligt, kiezen de meesten ervoor om de groene lening af te sluiten als hypothecair krediet. 


Politieke wil, maar geen budget

"Ondertussen zijn 125.000 groene leningen afgesloten voor een totaal van 2 miljard euro", geeft Ivo Van Bulck, secretaris-generaal van de Beroepsvereniging voor het Krediet mee. Nu het systeem zijn einddatum nadert, lijkt het, na een trage start, dus toch succes te kennen. Bij de lancering werd immers bepaald dat het systeem zou lopen tot eind 2011.

Vertegenwoordigers van de financiële sector en de verschillende politieke overheden hebben de voorbije maanden al samen gezeten om te bespreken of het systeem verlengd kan worden. Febelfin is daar alvast een hevige voorstander van. "Er is ook politieke wil om het systeem te verlengen. Maar gezien de budgettaire krapte is de kans klein dat het systeem in zijn huidige vorm op het federale niveau blijft bestaan", oordeelt Van Bulck. In de belastingaangiftes van 2010 werd voor 2,8 miljoen euro betaalde intresten aangegeven bij groene leningen. Al bij al een beperkt bedrag, maar op een moment dat men op zoek moet gaan naar 7 tot 8 miljard besparingen, zijn natuurlijk alle kleintjes welkom.

Een optie om het systeem alsnog te verlengen zou zijn om het systeem over te hevelen naar de regio’s. Daarover zou al overleg geweest zijn, maar de geblokkeerde regeringsonderhandelingen verhinderen dat er knopen kunnen worden doorgehakt.


Nog snel profiteren?

Overweegt u om een groene lening af te sluiten, dan doet u dat het best zo snel mogelijk. “Het maakt niet uit of de werken pas in 2012 uitgevoerd worden”, benadrukt Van Bulck. “Het enige wat telt, is de datum van de kredietovereenkomst”. Wie kiest voor een groene lening in de vorm van een consumentenkrediet, heeft nog enkele maanden de tijd om de knoop door te hakken. Het afsluiten van zo’n kredietovereenkomst kan immers in enkele dagen. Dat geldt ook voor wie al een hypothecair krediet heeft lopen en de ruimte heeft om reeds afbetaald kapitaal terug op te nemen. Maar wie een groene lening wil afsluiten in het kader van een nieuw hypothecair krediet, zet beter vaart achter zijn plannen. Tussen het ondertekenen van de kredietovereenkomst bij de bank en het inschrijven ervan in het hypotheekregister verloopt zeker 3 tot maximaal 4 maanden. Voor hen ligt de deadline dus de facto in de maand september.


Bron: De Tijd

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in