Financiele aspecten

Groene lening nog beschikbaar tot en met 10 december

Nog tot en met 10 december 2011 kun je een groene lening met interestbonificatie afsluiten, hetzij als lening op afbetaling, hetzij als hypothecair krediet. Deze lening is uitsluitend bedoeld voor de financiering van energiebesparende investeringen in een particuliere woning.


De Federale Regering heeft met de Economische Herstelwet van 27 maart 2009 onder andere de groene lening met intrestbonificatie gecreëerd. Deze maatregel is tijdelijk van aard en vervalt eind 2011.

Als je uitsluitend voor energiebesparende investeringen als particulier een lening wenst aan te gaan, krijg je in geval van een zogenaamde groene lening met interestbonificatie een rentekorting van 1,50% van de overheid. Die verrekent de korting rechtstreeks met KBC. De bank neemt alle administratie op zich neemt. Je moet KBC alleen tijdig meedelen dat je een groene lening wilt aangaan. Niet alleen (blote) eigenaars maar ook huurders, vruchtgebruikers, erfpachters of opstalhouders kunnen aanspraak maken op de groene lening.


Voorwaarden

Het moet gaan om een lening (of een som van meerdere kleine leningen) van minimaal 1 250 euro en maximaal 15 000 euro. Het bedrag geldt per persoon, per woning en per kalenderjaar. Als je samen met je partner over 2 woningen beschikt, kun je dus tot 60 000 euro lenen met rentekorting. De rentekorting is mogelijk voor een lening op afbetaling of voor een woningkrediet.

Bovenop de rentekorting mag je de interesten die je betaalt op een groene lening fiscaal in mindering brengen. De belastingvermindering bedraagt 40% van de interesten die je tijdens het belastbaar jaar hebt betaald. Als je bijvoorbeeld 500 euro interesten hebt betaald, krijg je een belastingvermindering van 200 euro. Die komt bovenop de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven en is niet onderworpen aan een maximumbedrag. Je krijgt de belastingvermindering gedurende de volledige looptijd van de lening.

De terugbetalingen van kapitaal voor de groene lening met interestbonificatie kunnen integraal in aanmerking komen voor de aftrek enige en eigen woning of voor de belastingvermindering langetermijnsparen. Vereist is dan wel dat een hypothecaire inschrijving wordt genomen en dat het krediet een looptijd heeft van minstens 10 jaar.

Aarzel dus niet om nog gebruik te maken van deze interessante lening en maak snel een afspraak met je KBC-bankkantoor.


Meer weten over de groene lening?

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in