Financiele aspecten

Groene kredieten, het einde van een succesverhaal?

Eind 2011 dooft de overheidsmaatregel uit met betrekking tot de interestbonificatie voor leningen die gebruikt worden voor bepaalde energiebesparende investeringen. Sinds de start van deze maatregel, 1 augustus 2009 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009, is KBC een voortrekker geweest in het aanbieden van deze dienstverlening aan zijn cliënten.


Het aantal toegekende leningen bij KBC kende de afgelopen jaren dan ook een stijgend succes. De maatregel doet dus exact waarvoor ze bedoeld was: zo veel mogelijk energiebesparende maatregelen stimuleren.


Energiebesparende maatregelen

Gezinnen die concrete plannen hebben om energiebesparende maatregelen te nemen met behulp van een nieuw hypothecair krediet moeten snel beslissen als ze nog willen genieten van de interestbonificatie.

Want, op 31 december 2011 loopt de interestbonificatiemaatregel op zijn einde, tenzij de federale overheid deze maatregel alsnog zou verlengen. Kredietnemers die dus nog gebruik willen maken van deze stimuli binnen het raamwerk van een hypothecair krediet, moeten ervoor zorgen dat ze hun dossier voor 31 december 2011 bij de notaris volledig hebben afgerond.


Groene investeringen

KBC is steeds een voorloper en voortrekker geweest als het aankomt op de financiering van ‘groene’ investeringen. Dat bewijzen de cijfers. KBC voerde een grondige analyse uit op zijn portefeuille “groene kredieten aan particulieren” en dit op basis van beschikbare gegevens sinds de start van de federale maatregelen op 1 augustus 2009 (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009) tot en met juni 2011:


Algemeen:

 • Van alle groene leningen met interestbonificatie wordt 1 op 4 afgesloten bij KBC. In bedrag is dat zelfs bijna 1 op 3.


KBC:

 • Meer dan 15% van alle particuliere kredieten die KBC in 2010 heeft toegekend waren groene kredieten. In bedrag vertegenwoordigden de groene kredieten ca 5% van het totaal.
   
 • Meer dan 25% van alle particuliere kredieten die KBC in 2011 reeds heeft toegekend zijn groene kredieten. In bedrag vertegenwoordigen de groene kredieten ca 8% van het totaal. Een stijgend succes dus.
   
 • Van alle groene leningen die tot dusver bij KBC werden afgesloten zijn er:
  • 9/10 afgesloten onder de vorm van een hypothecair krediet
  • en slechts 1/10 onder de vorm van een lening op afbetaling

87% van de groene leningen zijn verbouwingsleningen. Slechts 13% van de groene kredieten werden toegekend voor nieuwbouwprojecten. Hieruit kan afgeleid worden dat de federale regering het gewenste effect heeft bereikt met zijn maatregelen; namelijk energiebesparende maatregelen stimuleren voor bestaande woningen. Wanneer me meer in detail ingaan op deze verbouwingsleningen:

 1. Het gemiddeld kredietbedrag voor groene verbouwingsleningen dat per dossier ontleend wordt is ca 11.000 euro (op gemiddeld 48 maanden) voor LOA’s en ca 18.000 euro (op gemiddeld 133 maanden) voor woningkredieten.
   
 2. 30% van de groene verbouwingsleningen wordt afgesloten door cliënten ouder dan 50 jaar. In de totale productie is deze leeftijdscategorie maar voor ca 15% vertegenwoordigd.
   
 3. Alle beroepscategorieën (werknemers, zelfstandigen, vrije beroepers en gepensioneerden) zijn evenredig vertegenwoordigd in de productie van groene verbouwingsleningen.
   
 4. Het inkomen van meer dan 60% van de (hoofd)ontleners van groene verbouwingsleningen ligt hoger dan 3.000 euro. Het zijn dus in hoofdzaak de ‘hogere’ inkomens die van deze overheidsmaatregelen gebruik maken.
   
 5. In agglomeraties (luik, Gent, Brussel, Antwerpen) en centrumsteden (Genk, Brugge, Leuven, Mechelen,…) worden er in verhouding tot de totale productie minder groene verbouwingsleningen afgesloten dan in landelijke gebieden. Deze verlaagde aanwezigheid van groene verbouwingsleningen in centrum steden en agglomeraties is wellicht te wijten aan mogelijke hindernissen om zonnepanelen te plaatsen (kleinere dakoppervlakten, meer schaduw van andere gebouwen,…
   
 6. 37% van de groene verbouwingsleningen worden ingezet voor huizen tussen de 21 en 50 jaar oud. 61% van de groene verbouwingsleningen zijn voor huizen tussen 21 en 100 jaar oud. Voor woningen tussen de 11 en de 21 jaar oud is de voornaamste ‘groene’ investering zonnepanelen. De overheid bereikt dus maximaal zijn doelstellingen: oudere huizen beter isoleren en energiezuiniger maken.


Meer info: KBC


Lees ook: De Groene Lening

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in