Groeiende verantwoordelijkheden doet 25% van de Vlaamse architecten uitstap overwegen

De groeiende verantwoordelijkheden van de architect in het bouwproces beginnen stilaan hun tol te eisen. Samen met tal van andere knelpunten zorgen ze ervoor dat bijna 25% van de architecten een uitstap overweegt. NAV, De Vlaamse Architectenorganisatie, peilt jaarlijks naar de verzuchtingen bij 300 architecten en trekt aan de alarmbel. De architect wil verder een centrale rol in het bouwproces spelen maar dan wel met transparante normeringen, wetgevingen en verplichtingen.

Het jaarlijks NAV marktonderzoek, in samenwerking met het marktonderzoeksbureau AIDA LINK, bevraagt elk jaar (begin juni) 300 architecten. Met het onderzoek wordt een rangschikking gemaakt van de belangrijkste knelpunten van het architectenberoep. Vier knelpunten scoren opvallend: de groeiende verantwoordelijkheden in het bouwproces, de administratieve navelstaarderij, de hoge kostprijs van de bouwgrond en te lange en moeilijke bouwaanvraagprocedures.

Voor maar liefst 24,8% van de bevraagde architecten zijn de bovengenoemde problemen voldoende zwaarwichtig om een uitstap uit het architectenberoep te overwegen. NAV (De Vlaamse Architectenorganisatie) is niet verbaasd. De bouwsector is een ideale schietschijf geworden voor verschillende nieuwe regelgevingen, normen en verplichtingen.

De veelal goedbedoelde initiatieven maken niet alleen het bouwen onbetaalbaar maar vooral ondoorzichtig. De voorbije maanden werd de sector bijvoorbeeld getrakteerd op een onleesbare nieuwe glasnorm. De gevolgen van deze norm zijn ingrijpend: lastenboeken moeten herschreven worden, prijscalculaties veranderen,… en sowieso stijgt opnieuw de aansprakelijkheid van de architect. Goedbedoelde wetgevingen missen bovendien vaak duidelijke uitvoeringsbesluiten zoals bijvoorbeeld de recente verplichting voor het plaatsen van rookmelders.

Architecten willen verantwoordelijkheid nemen, maar eisen gestructureerd sectoroverleg vooraleer nieuwe normen en regelgevingen worden geboren.

Bron: NAV

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in