Financiele aspecten

Gemiddelde looptijd woningleningen stijgt niet meer

KBC heeft de markt van de woningkredieten onder de loep genomen. Volgens hun cijfers blijft de vaste rentevoet het meest populair, al is er een trend naar meer variabele rentevoeten. Ondanks de stijgende vastgoedprijzen, stabiliseert het gemiddelde geleende bedrag, net als de gemiddelde looptijd van de nieuwe woningkredieten.

 

Looptijd

Nadat de voorbije drie jaar de gemiddelde looptijd van woningkredieten bleef toenemen, is er nu voor het eerst een stabilisatie vast te stellen. Uit recente cijfers van KBC blijkt dat de looptijd eind 2008 iets meer dan 22 jaar bedraagt, zowel voor kredieten met een vaste als met een variabele rentevoet.
De gemiddelde looptijd voor een variabele rentevoet bedroeg vorig jaar 271 maanden, of 267 maanden voor een vaste rentevoet. In 2005 bedroegen die cijfers nog respectievelijk 264 en 223 maanden.

 

Vooral vaste rentevoet

De formules met een vaste rentevoet blijven ook in 2008 het populairst, met 85% op het totale aantal. Al is er een trend waarbij de keuze voor een variabele rentevoet toeneemt. Ten opzichte van 2007 steeg het aandeel van de kredieten met een variabele rentevoet in 2008 tot bijna 17% in de totale productie. Dat is een stijging van meer dan 10 procentpunten. Die stijging is wellicht toe te schrijven aan een daling van de rentevoeten van de kredieten met een variabele rentevoet (in hoofdzaak de jaarlijks herzienbare rentevoet) in navolging van de dalende rentevoeten van de Europese Centrale Bank.

 

Gemiddeld kredietbedrag

Ondanks de stijging in de vastgoedprijzen de voorbije jaren blijft het gemiddelde kredietbedrag schommelen rond 100 000 euro. In 2008 bedroeg het gemiddeld ontleende bedrag 102 270 euro. Het jaar daarvoor was dat 105 310 euro, in 2006 106 620 euro en in 2005 93 900 euro.
Hoogstwaarschijnlijk zit de kredietnemer aan zijn limiet, zo denkt KBC. Ondanks de stijgende kostprijs van een vastgoed in 2008 werden immers toch geen hogere bedragen geleend. Ook wijst dit volgens KBC-cijfers op een toegenomen aantal verbouwingen in verhouding tot aankoop en nieuwbouw.

 

Leeftijd kredietnemers

Uit cijfers van 2008 blijkt dat vooral de groep onder 35 jaar een woningkrediet heeft lopen. 40,35% van de kredietnemers is tussen 26 en 35 jaar, bijna 13% (12,80%) is jonger dan 25 jaar. 20,68% is ouder dan 45 jaar, 25,99% tussen 35 en 45 jaar.

 

Vermogensverlies

Begin februari raamde de Nationale Bank dat het totale vermogensverlies onder de Belgen ongeveer 150 miljard euro zal bedragen. Diverse studies tonen aan dat dit vooral de 50-plussers zal treffen. Uit een onderzoek van de KUL van midden 2006 blijkt immers dat driekwart van het totale roerende inkomen in België wordt verworven door 50-plussers en slechts een vierde door de leeftijdsgroep tot 50 jaar. Die studie is gebaseerd op het huishoudbudgetonderzoek van het NIS. Daarnaast blijkt uit eigen KBC-cijfers van 2008 dat personen met meer dan 75 000 euro roerend vermogen vooral terug te vinden zijn in de leeftijdsklasse boven de 50: 64,5% van de personen met een roerend vermogen van meer dan 75 000 euro is ouder dan 50 jaar, minder dan 18% is jonger dan 40. De generatie van de 50-plussers sponsort regelmatig een deel van de bouwprojecten van hun kinderen. Hun reserve waaruit zij hiervoor kunnen putten is, na de daling van de beurskoersen, een stukje kleiner geworden.

Bron: KBC

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in