Aanbevolen partners

Logo Unilin - Isolatie, dakbedekking
Saint-Gobain Isover Benelux - Isolatie
Logo Sto NV
logo Xella
Isoleren

De geluidsnorm

De nieuwe Belgische norm NBN S01-400-1 'Akoestische criteria voor woongebouwen' bepaalt de vereiste akoestische prestaties van een afgewerkte gebouw dat geheel of gedeeltelijk voor woning is bestemd. Die prestaties voor het akoestisch comfort zijn op twee verschillende kwaliteitsniveaus vastgelegd.


De norm legt eisen op met betrekking tot de lucht- en contactgeluidsisolatie, gevelisolatie, het geluidsniveau van technische installatie en de nagalm in gebouwen.
Deze eisen en criteria gelden als regels van de goede praktijk voor woongebouwen.
De nieuwe eisen duidelijk strenger dan voorheen en zullen bijgevolg een andere manier van ontwerpen, detailleren en uitvoeren met zich meebrengen. Concreet betekent dit dat architecten en aannemers zullen moeten bezinnen over de vraag hoe ze hun bouwmethode kunnen aanpassen om aan de eisen te voldoen.

Verschil normaal en verhoogd akoestisch comfort


De twee kwaliteitsniveaus die in de vernieuwde norm zijn ingeschreven zijn een normaal akoestisch comfort en een verhoogd akoestisch comfort.
  • Die dubbele kwaliteitsmaat was nodig gezien de complexiteit van de materie en de verschillende verwachtingen van de bewoners.
  • Geluid vertrekt in se bij trillingen. Deze trillingen worden doorgegeven via de wanden, het plafond, de vloer,… maar ook via de laterale wanden. Vanaf een geluidsniveau van 52 dB wordt het moeilijker – en soms ook duurder - om de trillingsoverdracht op al deze plaatsen tegen te gaan.
  • Net omdat niet iedereen zulke hoge eisen stelt of eraan wil voldoen, werd de norm op twee sporen ontwikkeld.

De vereisten voor het normaal en verhoogd akoestisch comfort worden bepaald bij een normale lucht- en contactgeluidbelasting in de naburige ruimte. Die belasting is vastgelegd op een gewogen geluidsniveau < 80 dB.
Onder een normale contactgeluidbelasting vallen normale stap- en loopgeluiden, het verschuiven van licht meubilair of de impact van licht speelgoed.

Strengere eisen verhoogd akoestisch comfort


De eisen van het normaal akoestisch comfort zijn erop gericht 70 % van de bewoners tevreden te stellen. Deze eisen worden bovendien als economisch verantwoord beschouwd.
  • Om het verhoogd akoestisch comfort te bereiken, worden strengere eisen gesteld. Deze eisen zijn ook enkel van toepassing wanneer de bouwheer aangeeft dat hij hieraan wil voldoen.
  • Wanneer aan deze eisen is voldaan, wordt het percentage tevreden bewoners op meer dan 90% geschat bij een normale licht- en contactgeluidsbelasting.
  • Bij een grondige conceptuele planning, goed overleg en toezicht, kan de meerkost voor het behalen van dit comfortniveau beperkt blijven.

Vrijstelling geluidsnorm bij renovatie waardevolle gebouwen

  • Het is niet altijd mogelijk om aan de geluidnorm te voldoen, bijvoorbeeld voor de renovatie van een waardevol gebouw. Voor zulke gevallen werd een vrijstelling uitgewerkt.
  • De ontwerper evalueert dan best wel het mogelijke gebrek aan normaal akoestisch comfort en deelt dit vóór de start van de werken schriftelijk mee aan de bouwheer.
  • Het is vervolgens aan de bouwheer om deze vaststellingen schriftelijk te melden aan toekomstige kandidaat-bewoners en dit vóór het afsluiten van de koop- of huurovereenkomst.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in