Aanbevolen partners

Logo Unilin - Isolatie, dakbedekking
Saint-Gobain Isover Benelux - Isolatie
Logo Sto NV
logo Xella
Isoleren

Geluidsisolatie: beter voorkomen dan genezen

Door de schaarser en kleiner wordende bouwgronden, gaan we almaar dichter op elkaar wonen. Dit wil ook zeggen dat de kans op geluidsoverlast vergroot. Dit hoeft nochtans helemaal niet zo te zijn.
De hinder van buren- of omgevingslawaai kan al drastisch worden teruggedrongen wanneer in de conceptfase de nodige aandacht wordt besteed aan de problematiek. En wanneer de juiste materialen worden gekozen en de nodige zorg wordt besteed bij de uitvoering van de bouwwerken. Prof. Dr Gerrit Vermeir, verbonden aan de het labo Bouwfysica van de KU Leuven geeft aan hoe we slapeloze nachten kunnen vermijden door lawaaioverlast.


De eigen overtuiging om geluidsoverlast te vermijden, is het begin van een succesvolle aanpak. Als bouwheer moet je je bewust zijn van het probleem en je architect ervan overtuigen dat hij de nodige aandacht dient te besteden aan het voorkomen van geluidsoverdracht. De mate waarin dit dient te gebeuren verschilt van woning tot woning. In een appartementsblok of een gesloten bebouwing is het risico op geluidsoverdracht natuurlijk groter dan in een open bebouwing op het platteland.
Ook de nabijheid van drukke wegen, lawaaierige industrie, een treinspoor of vliegveld spelen geluidshinder in de hand. De aanwezigheid van deze elementen zal de mate bepalen waaraan je aan de geluidshinder moet werken.

Luchtgeluid vs contactgeluid
“Wanneer je geluidshinder wilt vermijden, is het belangrijk te weten dat geluidsoverdracht op twee manieren kan gebeuren; enerzijds via luchtgeluid en anderzijds via contactgeluid. In dit laatste geval brengt een geluidsbron een constructie-element in beweging, dat veroorzaakt op zijn beurt de luchttrilling die we waarnemen. Bij luchtgeluid brengt de geluidsbron onmiddellijk de lucht in beweging” verduidelijkt Prof. Dr. Gerrit Vermeir.
Luchtgeluid kan je voorkomen door alvast gaten en kieren zoveel mogelijk dicht te maken. Contactgeluid kan je via verschillende ingrepen voorkomen of beperken; ontdubbelde muren, zwaardere wanden, zwevende vloeren, verlaagde plafonds,…

Beter voorkomen…
Het beste moment om hinderlijke geluiden te voorkomen, is de ontwerpfase. Wanneer je zelf al schetsen maakt voor de woning oriënteer rustige ruimtes – zoals de slaapkamer of bureau - dan zo dat ze niet grenzen aan de drukke straat. Buren- of buitenlawaai is immers hinderlijker in ‘stille’ kamers dan in bijvoorbeeld de keuken of woonkamer. Trek dit principe ook door wanneer je een halfopen of gesloten bebouwing realiseert. Probeer lawaaierige ruimtes zoveel mogelijk tegen elkaar te bouwen en de rustige te groeperen.
Prof. Dr. Gerrit Vermeir: “Wanneer de architect toe is aan de uitvoeringsplannen, kan hij ook tal van preventieve ingrepen doen om contactgeluid te voorkomen. In appartementen of een aaneensluitende bebouwing is het onderbreken van de structuur van belang. Dit kan in de eerste plaats door het gebruik van zwevende dekvloeren en in mindere mate ook met verlaagde plafonds. In dezelfde optiek is het gebruik van ontdubbelde wanden belangrijk. Bij steenachtige materialen is de spouwbreedte van secundair belang, het is vooral de ontkoppeling die kritisch is. Spouwhaken zijn hier dus uit den boze! Worden lichte materialen zoals gipskarton gebruikt, dan is het belangrijk om in een ruime spouw te voorzien die best ook gevuld is met minerale wol.”

Materiaalkeuze
Naast het ontwerp, kan ook de materiaalkeuze een sterke invloed hebben op de geluidsoverdracht. Dit van de ruwbouwmaterialen tot de afwerkingsmaterialen. Laat je op dit vlak grondig adviseren door jouw architect of een specialist ter zake.
De ingrepen die je met de materialen kan doen, zijn te breed om hier allemaal te beschrijven. We geven toch enkele richtlijnen. “Opteer voor een zware bouwsteen. Zware materialen (vb silicaatsteen) isoleren beter dan lichte (vb snelbouwsteen). In het geval van metselconstructies is een luchtdichte afwerking en aansluiting een conditio sine qua non. Druk hier dus op bij je aannemer.
Ook bij het buitenschrijnwerk zijn er tal van opties. Je kan kiezen voor een aangepaste beglazing. Het gebruik van verschillende diktes voor de glasbladen en de keuze voor gelaagd glas perken de geluidsoverdracht in. Kies bij risicovolle gevels voor vaste ramen en deuren met een dubbele aanslag. Besteed bovenal voldoende aandacht aan de afdichting van de voegen van de ramen en deuren,” titp Prof. Dr. Gerrit Vermeir.
Let er bij het sanitair op dat je geen te grote afloop van het water creëert, anders loopt het water te snel. Zorg ook voor een geleidelijke overgang op plaatsen waar het water van richting verandert of wanneer de diameter groter of kleiner wordt. Nuttig om weten is dat sommige producenten speciale geluidsarme afvoersystemen hebben ontwikkeld.
Kies voor een geluidsarme verwarmingsketel. Om contactgeluiden te verminderen, kan je hem eventueel op een zwevende vloer plaatsen. Plaats de ketel zeker niet naast een stille ruimte.

…dan genezen
Wanneer je een woning koopt of huurt, heb je geen vat meer op de concept- en bouwfase om geluidshinder in te perken. In zulke gevallen kan je het kwaad alleen nog maar proberen in te perken.
Probeer voor zover mogelijk de kamerindeling zo te kiezen dat de rustige ruimtes palen aan de rustige ruimtes van de buren. Wanneer dit niet haalbaar is en het burengeluid is hinderlijk, kan je nog werken met een voorzetwand volgens het massa-veer-massa principe. Dit zijn twee wanden met daartussen een luchtlaag. Deze spouw kan je opvullen met een soepel isolatiemateriaal om het resultaat te optimaliseren.
Prof. Dr. Gerrit Vermeir: “Het principe van deze opbouw is vrij eenvoudig. Wanneer de eerste wand begint te trillen, worden de trillingen afgezwakt door veerwerking van de lucht en de demping van het soepele isolatiemateriaal. Zo bereiken nog maar weinig geluidstrillingen de tweede wand. Het bereikte resultaat is afhankelijk van de breedte van de spouw en de dikte van de isolatielaag en het soort draagstructuur waarop je de wand bevestigd.”
Let op de zwakke schakels in deze constructie. Trek de wand door tot tegen de bovenliggende draagconstructie en vermijd ook andere omloopgeluiden. Kijk na of je eventuele deuren ook kan aanpakken.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in