Financiele aspecten

Geen nieuwe premies voor bouwen of verbouwen

Geen nieuwe premies op komst voor bouwers en verbouwers, als we minister van Wonen Freya Van den Bossche mogen geloven. “Het pas gestroomlijnde premiestelsel met focus op isolatie en zuinig verwarmen moet volstaan om de Vlaming te stimuleren energiezuinig te bouwen en te verbouwen,” zegt ze in een interview met de woonwebsite Habitos.be.

Naar aanleiding van Batibouw legde de redactie van Habitos.be een uitgebreide vragenlijst voor aan minister van Wonen Freya Van den Bossche. In dit deel snijden we het thema Premies en Subsidies voor bouwen en verbouwen aan. De korting op de onroerende voorheffing in geval van energiezuinige woningen en de premie voor een lager E-peil dan wettelijk geëist zijn en blijven de voornaamste steunmaatregelen voor nieuwbouw, naast isolatiepremies voor renovatie.

 

Waarom geeft de Vlaamse Overheid niet nog meer steun aan de burger zodat die gemakkelijker overgaat tot energiezuinig bouwen?

“Wat nieuwbouw betreft, heeft de Vlaamse Overheid twee manieren om mensen financieel te stimuleren om energiezuiniger te bouwen of verbouwen: Korting op de jaarlijkse onroerende voorheffing en premies voor huizen die een E-peil 60 halen of lager.”
 

Korting onroerende voorheffing

“Wie zuiniger bouwt dan het verplichte E-peil krijgt een korting op de jaarlijkse onroerende voorheffing. Behaalt de nieuwbouwwoning het E-peil 60, dan krijg je sinds 2009 gedurende 10 jaar een korting van 20% op de jaarlijkse onroerende voorheffing. Heeft de woning E-peil E40, dan loopt de korting op tot 40%. De vermindering krijg je voor een termijn van 10 jaar, die aanvangt in het jaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil voor de eerste maal werd toegekend aan het gebouw. Het is de Vlaamse Belastingdienst die de vermindering automatisch toekent op het aanslagbiljet. Je hoeft dus zelf niets te ondernemen.”
 

Premie E-peil

“De premie voor nieuwbouwwoningen met E-peil 60 (aanvraag bouwvergunning vanaf 1/1/2012) is 1 000 euro. Voor elk E-peil punt verbetering krijg je 40 euro extra. Haalt je huis E50, dan krijg je 1 400 euro en per extra E-peil punt 40 euro extra. Doe je nog beter en streef je naar een nulenergiewoning met E-peil E40 (aanvraag bouwvergunning vanaf 2010), dan ontvang je 1 800 euro. Elk E-peil punt dat je nog beter scoort, levert je per punt 50 euro extra op.”

 

Hoe stimuleer je eigenaars van een oud huis om energiezuinig te renoveren?

“Sinds 1 januari 2012 is er een vernieuwd en gestroomlijnd premiestelsel van kracht, met de nadruk op isolatie van bestaande huizen. Zo zijn er naast een dakisolatiepremie nu ook overal in Vlaanderen premies voor muur- en vloerisolatie. Zo kan je tot een derde op de energiefactuur besparen door dakisolatie aan te brengen. Maar ook muurisolatie rendeert. In Vlaanderen zijn er bijvoorbeeld nog 600 000 bestaande woningen met een niet-geïsoleerde spouwmuur. Als je die isoleert, heb je de investering dankzij de premie en de korting op de energiefactuur in minder dan vijf jaar terugverdiend. Voor dakisolatie bedraagt de terugverdientijd minder dan één jaar.”

 

Komen er op Vlaams niveau nog meer premies voor bouwers en verbouwers?

“Bijkomende ondersteuning, hoe zinvol ook, is niet evident in de moeilijke begrotingscontext waarin we zitten. We hebben ook geen aanwijzingen dat Vlaanderen achterop hinkt tegenover de andere gewesten op vlak van energiezuinig bouwen.”

 

Vreest u niet dat met het wegvallen van federale energiebesparende maatregelen de burger zich minder (snel) zal engageren?

“Ik hoop in elk geval van niet. Investeren in energiebesparing loont, want die investering verdient zichzelf terug via een korting op de energiefactuur en vermeerdert ook de waarde en het comfort van je huis. De meeste waarnemers verwachten dat energie in de toekomst nog duurder zal worden, het is dus absoluut zinvol om te investeren in een energiezuinige woning.
Bovendien zijn er op Vlaams niveau premies voor energiebesparende maatregelen die maken dat er nog steeds een belangrijke stimulans voor energiebesparende maatregelen blijft bestaan.”

 

Voor welke premies wil u zich zeker engageren omdat u die interessant vindt voor de toekomst?

“We hebben de REG-premies zopas gestroomlijnd, vereenvoudigd en meer gefocust op de prioritaire maatregelen uit het Energierenovatie 2020 en het Actieplan Groene Warmte. We zetten bijvoorbeeld meer in op muur- en vloerisolatie en op zonneboilers, omdat we dat het belangrijkste vinden. Vandaar dat de premie voor het groendak wegviel. In ruil hiervoor krijg je wel een vereenvoudigd premiestelsel met de nadruk op isolatie.”
 

Auteur: Gretel Kerkhofs - maart 2012

 

Lees meer
Over de beleidsthema's Ruimtelijke Ordening, Wonen, Bouwen en Verbouwen: Over de premies en subsidies:

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in