Financiele aspecten

Geen inkomensgrens meer voor verzekering gewaarborgd wonen

De Vlaamse overheid heeft de voorwaarden voor de Verzekering Gewaarborgd wonen aangepast. De meest opvallende vernieuwing van deze verzekering die vanaf augustus afgesloten kan worden, is de afschaffing van de inkomensgrens voor wie zo’n verzekering wenst af te sluiten.


Het contract met de huidige verzekeraar Ethias loopt af op 31 juli. De Vlaamse regering heeft daarom een nieuw voorwaardenkader opgesteld voor de verzekeraar die in de toekomst de gratis verzekering Gewaarborgd wonen wil afsluiten. Belangrijk daarbij is dat bij die nieuwe verzekering de aanvragers niet meer geselecteerd zullen worden op basis van inkomensgrenzen. Dit was zo overeengekomen in het regeerakkoord.

Stimulans eigendomsverwerving
De verzekering gewaarborgd wonen is een instrument waarmee de Vlaamse Regering de eigendomsverwerving stimuleert: de kosteloze verzekering komt tussen als de ontlener door arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid zijn hypothecaire lening niet meer verder kan afbetalen. Het aantal verzekerden schommelt rond de 4.000 per jaar. De tegemoetkomingen bedragen maximaal 500 euro per maand.
De bestaande verzekering gewaarborgd wonen was gebonden aan inkomensvoorwaarden. Die zullen in het nieuwe systeem vervallen. Het oude systeem kende ook een volumebegrenzing van de woning. Die zal worden vervangen door een maximale verkoopwaarde van de woning waarvoor wordt geleend. Die grens wordt vastgelegd op € 320.000, te verhogen met 15 procent voor woningen gelegen in de 39 gemeenten van het Vlabinvest-gebied (het gehele arrondissement Halle-Vilvoorde en de gemeenten Kortenberg, Bertem, Huldenberg en Tervuren uit het arrondissement Leuven).

Stimulans voor energiezuinig bouwen
Voor leningen die afgesloten worden voor een nieuwbouw, zal de verzekering ook gekoppeld worden aan energienormen. In het geval van nieuwbouw moet de woning voldoen aan de E70-norm bij kandidaat-verzekerden die een inkomen hebben dat boven de huidige inkomensgrens voor de verzekering ligt (€ 35 000 bruto-jaarinkomen voor alleenstaanden, € 50 000 voor samenwonenden. Deze grenzen zijn afgestemd op de renovatiepremie). Kandidaat-verzekerden die onder deze inkomensgrens vallen, zullen een hogere uitkering (tot max 600 euro) van de verzekering krijgen indien hun woning de E70-norm behaalt.
Bij leningen voor nieuwbouw moet de woning van de kandidaat-verzekerden in alle andere gevallen minimaal voldoen aan de energienorm E100.

Duurtijd tussenkomst
In het geval van arbeidsongeschiktheid zal de duurtijd van de tussenkomst van de nieuwe verzekering niet veranderen. Die blijft maximaal 36 maanden. In het geval van werkloosheid wordt de duurtijd opgesplitst tot twee keer maximaal 18 maanden aaneensluitend, in plaats van de huidige termijn van 36 maanden. Hiermee wil de Vlaamse Regering vermijden dat verzekerden in geval van werkloosheid minder actief naar werk zouden zoeken om de termijn van 3 jaar tussenkomsten via de verzekering gewaarborgd wonen uit te putten.
Voor de nieuwe verzekering gewaarborgd wonen wordt in een budget van € 4,15 miljoen voorzien. Met deze middelen betaalt de overheid de premies voor de individuele polissen gewaarborgd wonen aan de verzekeraar. De Vlaamse overheid zal nu een offerte-aanvraag uitschrijven om de verzekeraar aan te duiden.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in