G

Gebluste kalk

Ontstaat na het verhitten van kalksteen en wordt voor gebruik bewerkt met water.

Geluidslek

Een geluidslek is iedere manier waarop een geluidstrilling zich kan voortplanten. Dit kan een luchtlek zijn, maar even goed een verbinding tussen twee gebouwdelen. Bijvoorbeeld een spouwanker of mortelresten in een gemeenschappelijke muur.

 

Gesloten ketel

Een verwarmingsketel waarbij de verbrandingslucht rechtstreeks van buiten wordt aangetrokken, en dus niet uit de woning zelf.

Geëxpandeerde kleikorrels

Isolatiemateriaal uit gebakken of geëxpandeerde kleikorrels. Het product wordt vooral gebruikt in vloeren en isolerende betonblokken.

Geëxpandeerd polystyreen (EPS)

Kunststof isolatiemateriaal, ook gekend onder de naam piepschuim of isomo. De isolatiewaarde van dit product ligt laag.

Geëxtrudeerd polystyreen (XPS)

Kunststof isolatiemateriaal. Het is harder en isoleert beter dan geëxpandeerd polystyreen.

Gewapend beton

Een bewapening van stalen staven of netten wordt toegevoegd aan beton om de trekkracht op te vangen.
 

Glaswol

Isolatiemateriaal dat wordt gemaakt op basis van glas. Vandaag wordt hiervoor ruim 70% gerecycleerd glas gebruikt. Glaswol behoort tot de groep minerale wollen.
 

Gootbeugel

In deze beugel hangt de dakgoot.

Grijze stroom

Elektriciteit opgewekt met fossiele brandstoffen.

Groene stroom

Elektriciteit opgewekt door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen zoals de zon, wind, water,…

Groenestroomcertificaat

Een certificaat dat aantoont dat 1000 kWh elektriciteit werd opgewekt met behulp van een hernieuwbare energiebron. Deze certificaten kunnen verkocht worden aan de energieleveranciers.

Groene warmte

Warmte geproduceerd uit een hernieuwbare energiebron
 

Overzicht bouwlexicon

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in