Financiele aspecten

Fiscale voordelen: uitzonderingen op de regel

De Staat heeft het aankopen van een eigen woning altijd al proberen te stimuleren door het bieden van een fiscaal voordeel. Op de fiscale voordelen die gelden voor aankoop van een woning, bestaan er uitzonderingen op de regel.
  • Wie een deel van de enige eigen woning voor professionele doeleinden gebruikt, mag dat deel van hypothecaire intresten die niet slaan op het beroepsgedeelte in aftrek brengen. De intresten die verband houden met de financiering van het beroepsgedeelte kunnen sowieso als beroepskosten worden afgetrokken.
  • Ook wanneer een deel van de enige woning wordt verhuurd, kan de aftrek niet worden toegestaan op dat gedeelte van de hypothecaire intresten. Er is wel een gewone intrestaftrek op dat gedeelte mogelijk.
  • Wanneer je een nieuwe woning bouwt en de werken slepen enkele jaren aan, dan mag je de aftrek voor de enige woning al toepassen in de jaren dat je de woning nog niet effectief bewoont. In dien verstande dat je wel aan de voorwaarden voldoet. Wanneer je geniet van de fiscale aftrek en na enkele jaren de blote eigendom erft in de woning van je ouders, blijf je evenzeer recht hebben op de volledige aftrek.
  • Het krediet enkel bestemd voor een bouwgrond kan niet in het gunstregime vallen. Een nieuwe lening voor de bouw van de woning achteraf komt wel in aanmerking voor de aftrek van de enige woning. Wanneer het bedrag voor de aankoop van de bouwgrond en de bouw van de woning in één en dezelfde lening vervat zitten, komt dit krediet wel integraal in aanmerking voor aftrek voor enige woning.
  • Wanneer echtgenoten of wettelijk samenwonenden 3 of meer kinderen ten laste hebben, hebben ze beiden recht op de verhoogde aftrek van 50 euro (60 na indexatie).
  • Wanneer je een lening afsluit voor de verbouwing van je enige en eigen woning, maar nog geniet van de fiscale voordelen van de aankooplening, valt de nieuwe lening onder het oude voordeelregime van voor 1 januari 2005.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in