Financiele aspecten

Fiscale voordelen

De Staat heeft het aankopen van een eigen woning altijd al proberen te stimuleren door het bieden van een fiscaal voordeel. Sedert 1 januari 2005 is dat fiscale voordeel er een heel stuk interessanter op geworden.


Nieuwe regeling

Het aangepaste fiscale regime voor het afsluiten van een hypothecaire lening houdt rekening met het inkomen en maakt niet langer een onderscheid tussen de intresten en het kapitaal zoals dit in het verleden wel het geval was.
Dit maakt dat echtparen in het beste geval een enveloppe van om en bij de 5000 euro per jaar kunnen aftrekken van het beroepsinkomen.
 

Voorwaarden

Enige woning

Het nieuwe regime is alleen van toepassing op hypothecaire kredieten die bestemd zijn om een enige woning aan te kopen of te behouden (Dit houdt ook het verhogen van de waarde van het onroerend goed door werken in). Dit is in se de enige woning waarvan je als belastingplichtige eigenaar bent én die je persoonlijk bewoont. Hierbij wordt geen rekening gehouden met woningen waarvan je - door erfenis – mede-eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker bent.
Aan deze voorwaarden moet je voldoen op 31 december van het jaar waarin het krediet wordt afgesloten. Eenmaal de aftrek voor de woning verkregen, is deze ook definitief.

Bijkomende voorwaarden

- Deze enige woning in België gelegen zijn
- De aankoop moet worden gefinancierd door een hypothecair krediet met een minimale looptijd van 10 jaar
- Dit krediet moet zijn afgesloten bij een financiële instelling met hoofdkantoor in de Europese Economische Ruimte.


Wat houdt de aftrek in?

De aftrek vervangt – voor hypothecaire leningen afgesloten na 1 januari 2005 – de belastingvermindering voor langetermijnsparen en de aftrekken van gewone en aanvullende intresten. Deze verschillende fiscale voordelen worden nu gebundeld in één ‘aftrek voor enige woning’. Deze zal ook in te vullen zijn in enkele nieuwe vakken op de belastingaangifte.
Concreet komt het er op neer dat je alle uitgaven verbonden aan het krediet kan aftrekken, namelijk:

  • de intresten 
  • de kapitaalaflossingen 
  • de levensverzekeringspremies (vb. schuldsaldoverzekering)

Deze uitgaven zijn aftrekbaar met een maximum van 1 500 euro - vóór indexering - per belastingplichtige en per jaar.
Dit bedrag wordt vermeerderd met 620 euro (na indexering) tijdens de eerste 10 jaar wanneer de enige woning ook de enige blijft. Gezinnen met drie of meer kinderen (op 31 december van het jaar waarin het krediet wordt afgesloten) wordt nog eens een verhoging van 60 euro (na indexering) toegekend.
Let wel, de twee vermeerderingen zijn niet langer van toepassing wanneer je eigenaar wordt van een tweede woning.


Meer goed nieuws

De nieuwe voorwaarden gelden ook voor wie zijn hypothecair krediet al heeft terugbetaald, maar renovatiewerken wil uitvoeren aan zijn woning om deze weer up tot date te brengen. Wanneer je voor deze werken een krediet met een minimale looptijd van 10 jaar en een hypothecaire inschrijving afsluit, mag je je ook op de nieuwe regeling beroepen. Houdt hierbij het verlaagde BTW-tarief van 6% - voor werken aan woningen ouder dan 5 jaar - in het achterhoofd, dan weet je dat je met een uiterst interessante regeling zit om de fiscus mee te laten financieren voor de opwaardering van je woning.

Uitzonderingen op de regel
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in