Europa maakt 6% BTW mogelijk voor nieuwbouw en verkoop van woningen

De Europese Commissie maakte zopas haar voorstel bekend om de BTW-richtlijn te wijzigen zodat de lidstaten op permanente basis een verlaagd BTW-tarief kunnen toepassen voor welbepaalde diensten en goederen. Dit biedt héél wat mogelijkheden voor de bouwsector: zowel een uitbreiding van renovatiewerken als de toepassing van een verlaagd 6% BTW-tarief voor nieuwbouw en verkoop van woningen!


De Confederatie Bouw pleit al jaren voor een permanente verlenging van de 6% BTW voor renovatiewerken aan woningen die ouder zijn dan 5 jaar. Deze maatregel werd tijdelijk ingevoerd in 2000 en zou aflopen eind 2010. Deze verlaagde BTW is immers een effectief wapen gebleken in de strijd tegen zwartwerk in die bouwactiviteiten. Bovendien heeft deze maatregel een positieve impact gehad op de reguliere tewerkstelling en de nettogroei van het aantal arbeiders in die bouwbedrijven.

Hefboomeffect
De Europese Commissie is nu ook overtuigd van het hefboomeffect van een verlaagde BTW op arbeidsintensieve activiteiten en wil met haar voorstel verder gaan. Zo beoogt zij eveneens de toepassing van een verlaagd BTW tarief op renovatie- en onderhoudswerken aan historische monumenten, cultureel erfgoed, plaatsen van eredienst, enz. die erkend zijn door de overheid .

Bovendien maakt het Europees voorstel een uitbreiding mogelijk van de verlaagde BTW van 6% op alle nieuwbouwactiviteiten en verkoop van woningen. Momenteel is dit enkel mogelijk voor de bouw van sociale woningen: 6% voor de bouw van woningen door huisvestingsmaatschappijen en 12% voor andere publieke sociale woningbouw. De Confederatie is dan ook bijzonder tevreden dat deze huidige beperking wegvalt en dat de volledige woningbouw aan een verlaagde BTW kan worden onderworpen.

Goedkeuring lidstaten
De voorgestelde wijzigingen aan de BTW-richtlijn moeten echter nog unaniem worden goedgekeurd door de verschillende lidstaten, die daarna zelf kunnen beslissen om de verlaagde BTW-tarieven optioneel toe te passen.

De Confederatie Bouw vraagt dan ook met aandrang dat onze minister van Financiën dit voorstel zou goedkeuren. Deze uitbreiding van een verlaagd BTW-tarief is immers een bewezen wapen in de strijd tegen zwartwerk, maar staat bovendien garant voor het scheppen van banen en het ondersteunen van het woonbeleid in ons land.

Bron: Confederatie Bouw

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in