Aanbevolen partners

Logo Unilin - Isolatie, dakbedekking
Saint-Gobain Isover Benelux - Isolatie
Logo Sto NV
logo Xella
Isoleren

EPB-aangifte en terugverdientijd

EPB-aangifte


  • De architect moet van bij het ontwerp rekening houden met de EPB-eisen. Daarom wordt bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning ook een EPB-voorstel gevraagd waarin een beschrijving wordt gegeven van hoe het gebouw aan de eisen zal voldoen.
  • Dit belet evenwel niet dat de bouwheer de vrijheid krijgt om tijdens de weken nog bepaalde keuzes (materialen, installaties,…) te veranderen.
  • Om erover te waken dat dat het geheel wel aan de eisen blijft voldoen, moet de bouwheer na de voltooiing van de werken een EPB-aangifte doen waarin hij dit aantoont.
  • Voor de start van de werken moet de bouwheer een ‘verslaggever’ aanstellen. Deze zal tijdens de uitvoering de elementen die de energieprestatie beïnvloeden nauwkeurig bijhouden en op het einde van de werken een definitieve berekening voor de EPB-aangifte maken. Deze verslaggever kan de architect zijn of iemand met de vereiste opleiding.
  • Bij overtreding van de EPB-eisen zal de bouwheer of de verslaggever een administratieve boete krijgen. Deze zijn evenredig met de afwijking van de EPB-eis en met de kostprijs van de investering om wel te voldoen.

Terugverdienen isolatie

  • De E70 (vereist voor bouwvergunningen vanaf 1 januari 2012) woning is beter geïsoleerd en heeft betere installaties
  • De bouwheer kan de extra bouwkost dan ook terugverdienen in 2 tot 3 jaar dankzij de lagere energiefactuur
  • Zelfs met de extra kost voor de verslaggever wordt de terugverdientijd op 4 jaar geschat
  • De extra kosten voor de ventilatie zijn hierbij niet meegerekend. Een goede ventilatie is niet nodig om de energieprestatie van een gebouw te verbeteren, maar wel om een gezond binnenklimaat te bekomen. Ventilatievoorzieningen zouden daarom nu al in alle woningen voorzien moeten zijn. Afhankelijk van het gekozen systeem varieert de kostprijs van een ventilatie-installatie voor een eengezinswoning van 900 tot 2 500 euro
  • De energiebesparing blijft voor de levensduur van het gebouw. Een woning wordt gemiddeld 30 jaar bewoond zonder dat er werken uit te voeren die impact hebben op de energieprestatie van het gebouw. Dit betekent dat de bouwheer nog ruim 25 jaar financieel voordeel heeft aan zijn woning die beter presteert op het vlak van energieverbruik.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in