Enquête EPB


Student bouwkunde Wesley Ceulemans van de XIOS-hogeschool heeft in december 2006 meer dan 200 architecten, aannemers, ingenieurs, installateurs en ambtenaren bevraagd over het effect van de EPB op de werf.
De enquête op de website www.enqueteduurzaambouwen.be liep in samenwerking met het Steunpunt Duurzaam Bouwen, Bouwunie Limburg, Vlaams Energieagentschap en het NAV.

Uit de enquête blijkt dat 57% van de architecten, aannemers, ingenieurs, installateurs en ambtenaren vinden dat ze een goede tot zeer goede kennis hebben van de EPB-procedures. 64% heeft ook een goede tot zeer goede kennis van de EPB-eisen.
De strengere wetgeving zorgt voor een verbetering in isolerende beglazing, thermische isolatie (muur, vloer en dak), ventilatie en een efficiëntere verwarmingsinstallatie. Verbeteringen op het vlak van een betere compactheid, betere luchtdichtheid, gebruik van innovatieve technieken, betere verlichting en een meergebruik van zonnewinsten blijven voorlopig uit.

Zinvolle investering
De vakmannen zijn van oordeel dat investeringen in isolerende beglazing, thermische isolatie (muur, vloer en dak), een efficiënte installatie voor verwarming en de bereiding van warm water en het gebruik van thermische zonnewinsten financieel het meest interessant zijn. Investeringen in innovatieve technieken en de beperking van oververhitting leveren minder financieel voordeel maar kunnen wel een invloed hebben op het comfort in de woning.

Controle
62% van de bevraagden vindt dat zowel de werven alsook de verslaggevers moeten gecontroleerd worden. 69% vindt ook dat de verslaggever beboet moet worden bij een foutieve EPB-aangifte. De bouwsector is dus zelf vragende partij voor meer controles!
De opleidingen over de software en de informatie op TV, radio, krant en vakpers krijgen een onvoldoende terwijl de website (www.energiesparen.be) en de brochures een goede beoordeling krijgen.

Een goed jaar na invoering van de wetgeving lijkt een eerste verschuiving naar meer energiezuinige maatregelen op de werf alvast een feit. Met de huidige energieprijzen moet de Vlaming streven naar E60 woningen (financieel optimum). Er schuilt een Al Gore in elk van ons, nietwaar?

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in