Financiele aspecten

Energiezuinige bouwers krijgen extra premie

Als je in 2013 energiezuinig bouwt, mag je rekenen op een extra 'premie'. Die premie houdt een korting op de onroerende voorheffing in. De bouwheer die een energiezuinige nieuwbouwwoning bouwt, krijgt vanaf volgend jaar een korting tot 50 en zelfs 100 procent op de onroerende voorheffing. Dat heeft de Vlaamse regering beslist.
Als je een woning bouwt die zuiniger is dan de geldende norm, kun je sinds het aanslagjaar 2009 rekenen op een korting van 20 of 40 procent op de onroerende voorheffing voor een periode van 10 jaar. Op dat moment moest een nieuwe woning voldoen aan de energienorm E-100. Wie beter deed dan E60, kreeg gedurende 10 jaar een korting van 20 procent op de onroerende voorheffing. Wie zuiniger bouwde dan E40, kreeg een korting van 40 procent.

Sindsdien werd het E-peil verder aangescherpt tot E80 (in 2010), E70 (sinds 1 januari 2012) en E-60 (geldt vanaf 1 januari 2014). Die aanscherping loont ook: uit een onderzoek van het Vlaams energie-agentschap (VEA) blijkt dat de nieuwbouwwoningen jaar na jaar beter geïsoleerd zijn. Bovendien blijkt dat Vlaanderen de achterstand op andere Europese landen qua energiezuinig bouwen aan het inhalen is.

Korting van 50 of 100% op onroerende voorheffing

Het is dan ook logisch dat de ministers Van den Bossche en Muyters beslissen om de korting op de onroerende voorheffing mee te laten opschuiven met de energienormen. Bovendien krijgen energiezuinige bouwers vanaf volgend jaar een snellere én hogere korting op de onroerende voorheffing. Wie beter doet dan de norm, krijgt een korting van 50 procent.

Wie véél beter doet, krijgt een korting voor de volle 100 procent op de onroerende voorheffing (zie tabel). De premie zal dan wel slechts gedurende 5 jaar worden toegekend, maar dat betekent nog altijd winst: daar waar de huidige kortingen gemiddeld 191 en 382 euro per jaar opbrengen gedurende 10 jaar, wordt dat met de nieuwe kortingen van 50 en 100 procent gemiddeld 477 en 955 euro per jaar, gedurende 5 jaar. De bonus kan oplopen tot bijna 1000 euro.

De nieuwe regeling geldt voor bouwaanvragen die worden ingediend vanaf 1 januari 2013.

Overzicht korting onroerende voorheffing


  Huidige situatie
stedenbouwkundige
aanvraag voor 1/1/2013
Toekomstige 
stedenbouwkundige aanvragen 1/1/2013 - 31/12/2013
Toekomstige
stedenbouwkundige aanvragen vanaf 1/1/2014
Norm uit het Energiedecreet

E70

E70 

E60 

Drempel-E-peil basisvermindering OV

E60
20% gedurende 10 jaar

E50
50% gedurende 5 jaar

E40
50% gedurende 5 jaar

Drempel-E-peil verhoogde vermindering OV

E40
40% gedurende 10 jaar

E30
100% gedurende 5 jaar

E30
100% gedurende 5 jaar 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in