Energiezuinig bouwen: goed voor de portemonnee en het milieu

Sinds 1 januari moeten bouwers en verbouwers in alle Europese landen aandacht besteden aan energiebesparende maatregelen. Dit is het gevolg van een Europese richtlijn met als uitgangspunt de uitstoot van broeikasgassen in gebouwen te verminderen. Aangezien die voor een groot deel afkomstig zijn uit het energieverbruik voor verwarming, koeling, verlichting,… lag het voor de hand hier in te grijpen.

Wanneer we het energieverbruik en het isolatiepeil in de doorsnee Belgische woning vergelijken met woningen in de andere Europese lidstaten, dan zijn we bij de slechtste leerlingen van de klas. Zelfs de zuiderse landen als Portugal, Spanje en Italië doen niet voor ons onder.
Er kan bij ons dus heel wat energie bespaard worden door meer en betere thermische isolatie te plaatsen, superisolerende beglazing te gebruiken, verwarmingsketels met een hoger rendement te installeren, zonnewinsten nuttig te gebruiken…
Aangezien energie geen federale maar een gewestelijke materie is, hebben de 3 gewesten hun eigen energieprestatieregelgeving uitgewerkt om onze inspanningen op deze vlakken te verbeteren en zo te voldoen aan de Europese richtlijn. Ook al verschillen ze van elkaar, de drie regelgevingen hebben evenwel één gemeenschappelijk doel: het energieverbruik in gebouwen terugdringen. Niet alleen woningen - alle gebouwen waarin geleefd, gewerkt of gesport wordt - vallen onder deze verplichting.
De energieprestatieregelgeving moet niet noodzakelijk als een last worden beschouwd. Dat de extra inspanningen voor een meerkost staan, zal niemand ontkennen. Maar er zijn toch ook enkele onmiskenbare voordelen aan verbonden.

Lagere energiefactuur
Het is sowieso aan te raden om eerst te investeren in het energiezuinig maken van de woning omdat die werkzaamheden zeer moeilijk of vrijwel onmogelijk zijn om later nog uit te voeren. De inrichting is eenvoudiger dan bijvoorbeeld het plaatsen van vloerisolatie op volle grond.
Er zijn overigens weinig investeringen die zo snel terug verdiend kunnen worden als energiebesparende investeringen. Een woning wordt gemiddeld 30 jaar bewoond zonder dat er werken worden uitgevoerd die invloed hebben op de energieprestatie van het gebouw. De olieprijzen swingen almaar meer de pan uit. Tussen eind 2003 en midden 2005 stegen ze met meer dan 40 %. Idem dito voor de aardgasprijzen. Alleen energiezuinig bouwen biedt soelaas om de stookkosten te drukken. De investeringen in thermische isolatie en energieprestatie zijn op een vijftal jaar terugverdiend. Met andere woorden, de overige 25 jaar haal je dus financieel voordeel uit de energiezuinige woning.

Gezonde woning
Gezonde lucht is onlosmakelijk verbonden met een goede gezondheid. Om een gezonde woning te krijgen, moet er voldoende verse lucht binnen gebracht worden en moet vervuilde lucht afgevoerd te worden. In onze almaar beter geïsoleerde en luchtdichtere woningen – minder kieren en spleten - is dat niet meer vanzelfsprekend.
Daarom dat een gecontroleerde ventilatie hoe langer hoe meer een must wordt. De ventilatie garandeert een goede binnenluchtkwaliteit en beperkt het risico van condensatie- schimmelvorming. Ook vervelende luchtjes in de woning worden dankzij de ventilatie op een energieverantwoorde manier afgevoerd. Van een comfortabele woning gesproken.

Hogere verkoop- of verhuurwaarde
De certificatieverplichting voor de nieuwe gebouwen maakt het mogelijk om hun energieprestaties duidelijk in te schatten. Je kan het vergelijken met het energielabel voor elektrische huishoudapparaten of wagens. Je kan dus het energieverbruik tussen nieuwe woongelegenheden onderling gaan vergelijken.
Over enkele jaren moeten alle woningen of appartementen die op de verkoop- of verhuurmarkt komen over een energieprestatiecertificaat beschikken. Volgens de Europese richtlijn moet deze verplichting ten laatste in 2009 zijn ingevoerd. Dit certificaat informeert de kandidaat-koper of –huurder over het energieverbruik in standaardomstandigheden. Een kandidaat-koper of – huurder kan op die manier het energieverbruik van de woning of het appartement mee in overweging nemen om het onroerend goed al dan niet te kopen of huren.

Beter voor het milieu
Ons land heeft zich ertoe verbonden zijn uitstoot van broeikasgassen en hoofdzakelijk CO2 te verminderen met 7,5% tegen 2008-2012 en dit in vergelijking met 1990. De inspanningen die hiertoe geleverd moeten worden, zijn verdeeld over de 3 gewesten. Het Vlaams Gewest moet een reductie van 5,2 % realiseren, het Waals Gewest een vermindering met 7,5 % en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot slot een verlaging met 3,475%.
De gewesten willen deze reductie via verschillende kanalen bereiken, één ervan is het energieverbruik in gebouwen. Door energiezuinig te bouwen of verbouwen en te leven, dragen we dus ons steentje bij aan een beter leefmilieu.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in