Financiele aspecten

Energiebesparende investeringen aangeven doe je zo

De voorbije jaren werd al meermaals gesleuteld aan de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen. Dit jaar is dat niet anders. Wat moet u onthouden voor uw belastingaangifte?


Energiebesparende investeringen worden al jarenlang beloond met een belastingvermindering. Wat is nieuw vanaf dit jaar??De werken die recht geven op een fiscaal voordeel, verschillen naargelang de leeftijd van de woning. Sinds 1 januari 2010 is het lijstje van werken aan woningen in aanbouw en nieuwe woningen drastisch teruggeschroefd. Voor de fiscus is een woning ‘nieuw’ als ze nog geen 5 jaar in gebruik genomen was. Voor die woningen is het fiscale voordeel er alleen nog voor de installatie van een systeem van waterverwarming op zonne-energie (zonneboiler), zonnecelpanelen en de installatie van alle andere uitrustingen voor de productie van geothermische energie (warmtepomp).


Uw maximale voordeel

Het bedrag van de belastingvermindering blijft ongewijzigd: 40 procent van het factuurbedrag (inclusief btw), met een maximum van 2.770 euro per woning. Voor zonneboiler en zonnepanelen ligt het grensbedrag 830 euro hoger, op 3.600 euro. Voorwaarde is wel dat de verhoging uitsluitend betrekking heeft op een zonneboiler of fotovoltaïsche zonnepanelen.


Een of meerdere woningen

De grensbedragen gelden per woning. Dat betekent dat u in hetzelfde jaar werken mag uitvoeren in verschillende woningen en die belastingverminderingen cumuleren. Of u werken in één enkele of in meer dan één woning deed, is van groot belang voor uw aangifte. Er zijn niet alleen verschillen in de rubrieken in uw aangifte, maar ook in wat u moet aangeven. Als u slechts in één woning werken uitvoerde, dan moet u het totaalbedrag van uw investering in uw belastingaangifte opnemen. Deed u dat in meerdere woningen??Dan moet u de belastingvermindering zelf berekenen en eventueel beperken tot het grensbedrag. Dat kunt u doen met behulp van de rekenmodule op de overheidssite www.minfin.fgov.be (Doorklikken op ‘E-services’, ‘E-services voor particulieren’ en ‘CALC-ENERGY-PLUS’).


Overdragen naar volgend jaar

Als u in een woning die al minstens 5 jaar in gebruik is meer investeert dan het grensbedrag, dan mag u de energiebesparende investeringen volledig betalen en het belastingvoordeel overdragen naar de volgende 3 jaar. Elk jaar voor maximaal het grensbedrag. Met één betaling kunt u dus maximaal 4 jaar van een belastingvermindering genieten. Dit jaar kunt u voor het eerst de overgedragen vermindering van vorig jaar opnemen in uw belastingaangifte. Dat doet u bij de nieuwe codes 1338-20 tot 1341-17, afhankelijk van de aard van de werken. Opgepast, u vermeldt de overgedragen vermindering en niet het betaalde bedrag voor de investering. Het van vorig jaar overgedragen bedrag vindt u terug op uw aanslagbiljet over inkomstenjaar 2009. Op basis van het aangifteformulier dat u nu invult, berekent de administratie opnieuw zelf het bedrag van de belastingvermindering en een eventuele overdracht naar 2011.


De verdeelsleutel

Het maximumbedrag van de belastingvermindering geldt per woning. Hoe verdeelt u het maximumbedrag met uw partner?

  1. Als u gehuwd bent of wettelijk samenwoont, dan verdeelt de fiscus de belastingvermindering in functie van het belastbaar inkomen. De meest verdienende partner krijgt het grootste voordeel. Het volstaat overigens dat één partner eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van de woning is. De andere krijgt sowieso het fiscale voordeel, ongeacht op wiens naam de factuur staat of wie ze betaalde. 
     
  2. Als u feitelijk samenwoont, vullen u en uw partner een afzonderlijke belastingaangifte in. U moet het maximale belastingvoordeel verdelen volgens het eigendomsaandeel in de woning. Bent u ieder voor de helft eigenaar??Dan geeft u ieder de helft van 2.770 euro of 3.600 euro aan met als maximum het door hem of haar betaalde bedrag. Let dus op wie de factuur betaalt. Deed u de betaling van een gemeenschappelijke rekening, dan wordt aangenomen dat het aandeel in de betaling overeenstemt met het eigendomsaandeel in de woning. Betaalde één partner het volledige bedrag van een eigen rekening, dan heeft alleen die partner recht op de belastingvermindering en dat volgens zijn eigendomsaandeel en niet het totale belastingvoordeel. De andere partner kan niet van het belastingvoordeel genieten, zelfs als hij later zijn deel heeft terugbetaald aan de andere.Bron
De Tijd

 

 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in