Energie overal op dezelfde manier besparen

Terwijl Vlaanderen al klaar is, moeten Brussel en Wallonië de reglementering inzake energieprestaties nog vastleggen. Europa verplicht België bovendien om uiterlijk tegen januari volgend jaar over een nationale reglementering te beschikken. Er resten dus maar twee maanden meer en Agoria vreest dan ook voor overhaasting ten koste van overleg tussen de gewesten. Voor de federatie van de technologische industrie is het echter duidelijk dat de drie gewesten hetzelfde standpunt moeten innemen, zoniet worden fabrikanten van bouwproducten de dupe.


Volgens de Europese planning zal iedereen die vanaf januari in België wil bouwen of renoveren precieze energieprestaties (EPB) in acht moeten nemen. Dat betekent dat elk gebouw of project beschikt over een energieverbruikskapitaal dat niet mag worden overschreden. Het is bijgevolg de taak van de bouwheer om precies te bepalen welk materiaal en materieel hij wil gebruiken om binnen de voorgeschreven grenzen te blijven.

Wordt het een zootje?
De Europese Commissie heeft ons land al op de vingers getikt in verband met de EPB-reglementering. Die had namelijk al bijna een jaar geleden in onze wetgeving moeten zijn opgenomen. Alleen Vlaanderen heeft er vaart achter gezet, terwijl Brussel en Wallonië op zich laten wachten.

"We vrezen nu voor overhaasting, ten koste van overleg", zegt Dominique Du Tré, directeur bij Agoria belast met de sector Bouwproducten. "Voor de ondernemingen is het nochtans zeer belangrijk dat ze kunnen rekenen op een uniforme EPB-reglementering in het hele land. Wat moet bijv. een leverancier van verwarmings- of ventilatiesystemen doen als de energie-efficiëntie in Wallonië anders wordt berekend dan in Vlaanderen of Brussel?", vraagt ze zich af.

Milieubescherming
Agoria pleit voor één enkele EPB-reglementering, die ten goede komt aan duurzame ontwikkeling en milieubescherming. Deze maatregelen hebben natuurlijk gevolgen voor de ondernemingen die bouwproducten leveren. Fabrikanten van aluminium ramen zullen bijv. moeten werken aan materiaal met nog minder energieverlies en leveranciers van verlichtingssystemen zullen zuiniger lampen moeten ontwerpen. Er zal meer aandacht moeten gaan naar hoogrendementsketels en gebouwisolatie.

Investering
Energievriendelijke materialen kosten natuurlijk wat meer bij de aankoop. Het Vlaams gewest heeft het over een bijkomende investering van ongeveer 5000 euro in vergelijking met een 'klassiek' project. Rekening houdend met de huidige energieprijzen, wordt dit bedrag op vijf jaar afgeschreven. Alles daarna is pure winst. "Verwacht mag worden dat de prijs van gas, stookolie en elektriciteit nog zal stijgen in de komende jaren. De oorspronkelijke investering zal dus nog sneller rendabel worden", benadrukt Dominique Du Tré.

De vooruitzichten zijn dus aantrekkelijk, vooral in vergelijking met het alternatief. Als de reglementering niet wordt nageleefd, krijgt de bouwheer een boete.

Bouwproducten
Agoria vraagt de gewesten om overleg te plegen bij de omzetting van de Europese energieprestatierichtlijn in hun eigen wetgeving. Een uniforme reglementering is uiterst belangrijk voor de leveranciers van uitrusting voor de bouw: metalen ramen, ventilatiesystemen, klimaatregeling, verwarming, verlichting... Ze tellen zo'n 35.000 werknemers en realiseren een omzet van 5 miljard euro. De reglementering, die er stilaan aankomt, heeft voor bijna iedereen rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen.

"De 600 ondernemingen die we vertegenwoordigen willen weten waar ze aan toe zijn", benadrukt Dominique Du Tré. "Er moet snel een antwoord komen. Onzekerheid is nooit een goede zaak", besluit ze.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in