Financiele aspecten

Einde van de oversubsidiëring

De Vlaamse regering verhoogt haar ambities in een lang verwacht compromis over de groene subsidies. Niet alleen worden een aantal perverse mechanismen stopgezet, tegen 2020 moet 20,5 procent van de elektriciteit groen kleuren. De beslissing van de Vlaamse regering is niet zonder gevolgen. Zowat iedereen zal ze voelen.


Gezinnen zonder zonnepanelen

Gezinnen zonder zonnepanelen droegen tot nu toe de lasten van de groenestroomcertificaten zonder de lusten. Doordat de kostprijs van de groene subsidies in de distributietarieven werd doorgerekend, steeg hun factuur met gemiddeld meer dan 70 euro. Dat perverse mechanisme stopzetten, is een van de doelstellingen van de hervorming.

De subsidie van nieuwe zonnepanelen wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari weggehaald bij de netbeheerders. Voortaan zullen de leveranciers van stroom die groenestroomcertificaten opkopen. Op die manier komt de kostprijs van groene subsidies ook in de energieprijs terecht, maar in een andere verhouding: via de distributietarieven betalen vandaag vooral gezinnen en kmo's. Straks dragen bedrijven meer bij. Ook de oversubsidiëring van groene stroom wordt stopgezet. Voortaan zal elke technologie een subsidiëring op maat krijgen. Een windmolen heeft bijvoorbeeld 97 euro steun nodig per geproduceerde megawattuur om rendabel te zijn, voor een biomassacentrale is dat 75 euro. Het aantal groenestroomcertificaten dat per technologie wordt toegekend, zal daaraan worden aangepast. De subsidies worden ook gekoppeld aan de elektriciteitsprijs. Stijgt de prijs, dan daalt de steun. Een observatorium moet ervoor zorgen dat er geen oversubsidiëring meer ontstaat.


Gezinnen met zonnepanelen

Vlamingen die al zonnepanelen op hun dak hebben, blijven recht hebben op de subsidie die vooraf is afgesproken. Ze zullen wel een netvergoeding moeten betalen voor het laten terugdraaien van hun stroomteller. Vandaag betalen ze vaak weinig of niets voor het gebruik van het stroomnet, hoewel ze het dubbel gebruiken: om stroom op het net te zetten en hem er weer af te halen. Vlaanderen zal aan energieregulator Creg vragen om de eigenaars van zonnepanelen op een andere manier te belasten: via een vergoeding van mogelijk 50 tot 60 euro per kilowatt piekvermogen.

Wie eraan denkt zonnepanelen te installeren, houdt er best rekening mee dat de steun voor zonnepanelen verder zal dalen van 230 euro vandaag naar 90 euro, zelfs minder dan de beoogde marktprijs, en dat niet langer voor twintig maar voor tien jaar. De nieuwe regeling zal ingaan wanneer het decreet is goedgekeurd in het Vlaams Parlement, mogelijk al voor het zomerreces. Om snel te kunnen gaan, is het de bedoeling het hele compromis door parlementsleden te laten indienen als voorstel van decreet.


Bedrijven

Bedrijven zullen in het nieuwe systeem meer bijdragen voor de groene stroom. Dat heeft al voor veel zenuwachtigheid gezorgd en voor eindeloze politieke discussies. Uiteindelijk is de regering geland op een mechanisme waarbij grote bedrijven met een hoge energiefactuur vrijstellingen kunnen krijgen. Vandaag al bestaat er een systeem waarbij grote bedrijven vanaf een verbruik van 100 gigawattuur (Gwh) maar de helft van de verschuldigde groenestroomcertificaten betalen in hun factuur. In het nieuwe systeem loopt dit op van veertig procent voor industriële bedrijven met een verbruik vanaf 1 Gwh tot 98 procent vanaf 250 Gwh. Het moet dan wel gaan om bedrijven die veel mensen tewerkstellen, onderhevig zijn aan internationale concurrentie of dreigen te verhuizen. De energiefactuur moet een belangrijk element zijn in hun concurrentiepositie.

Iemand moet de factuur betalen, maar volgens werkgeversorganisatie Unizo is de kostprijs door de veelheid aan maatregelen zo gespreid dat er niemand echt de dupe van is. De werkgevers reageren over het algemeen positief, met uitzondering van de sector van de zonnepanelen.


Investeerders

De hele sector zit al een jaar te wachten op duidelijkheid over het nieuwe steunmechanisme. Vandaag is er een groot overaanbod van groenestroomcertificaten waardoor producenten hun certificaten niet meer verkocht krijgen. Dat wordt opgelost door de doelstelling groene stroom die stroomleveranciers moeten halen, fors op te trekken. In 2012 zullen energieleveranciers certificaten voor 14 procent groene stroom moeten inleveren, in plaats van 7 à 8 procent. Tegen 2020 wordt dat 20,5 procent in plaats van 13.

De markt van de groenestroomcertificaten moet daardoor opnieuw in evenwicht raken, bij voorkeur met een prijs rond 97 euro. Netbeheerders Eandis en Infrax hebben nog een grote stock onverkochte certificaten waarmee ze de markt kunnen overspoelen. De regering zal hen daarom een vergoeding betalen om de certificaten in de lade te houden. Desnoods zal de Vlaamse regering ze zelf opkopen en vernietigen.


Bron: De Standaard

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in