Eigendomsvoorwaarden renovatiepremie versoepeld

Op voorstel van Vlaams minister van Wonen Marino Keulen heeft de Vlaamse regering enkele bepalingen in het besluit op de renovatiepremie gewijzigd. Het betreft vooral enkele versoepelingen van de eigendomsvoorwaarde, die totnogtoe stelde dat men tot drie jaar tot voor de aanvraag geen andere woning in volle eigendom mocht hebben.


Nieuwe gezinswoning

Heel wat kandidaat-renoveerders bleken echter wel in dat geval en zagen om die reden hun aanvraag voor een renovatiepremie onontvankelijk verklaard. Nogal wat mensen kopen immers een huis wanneer ze gaan samenwonen of huwen, met de bedoeling het later, als het gezin zijn definitieve vorm heeft gekregen, opnieuw te verkopen en een andere woning te kopen die beter op die gezinssamenstelling is afgestemd.


Voorwaarden

Vlaams minister van Wonen Marino Keulen heeft de eigendomsvoorwaarde daarom versoepeld. Voortaan mag afgeweken worden van de regel dat tot drie jaar vóór de aanvraag geen andere woning in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik mag geweest zijn als:

  1. die vorige woning onteigend werd
  2. die vorige woning werd gesloopt en de aanvrager heeft op de aanvraagdatum geen bouwperceel in eigendom
  3. die vorige woning een krot is en de aanvrager was de laatste bewoner van deze woning
  4. die vorige woning op de aanvraagdatum van de renovatiepremie verkocht is en de aanvrager de vorige woning bewoonde tot de verhuizing naar de nieuwe woning.


Geen dakisolatie meer

In de nieuwe voorwaarden voor de renovatiepremie stemt de minister ook de renovatiepremie beter af op de dakisolatiepremie. Facturen voor dakisolatiewerkzaamheden met datum vanaf 1 januari 2009 zullen niet meer in aanmerking komen voor de berekening van de renovatiepremie, aangezien daarvoor vanaf 2009 een andere premie kan worden bekomen. Deze facturen zullen wel nog meetellen voor het bereiken van het minimuminvesteringsbedrag van 10.000 euro.

 

Info: Vlaamse Renovatiepremie

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in