Financiele aspecten
Renoveren

Eengemaakte woningrenovatiepremie is goede zaak, maar mag niet te beperkend worden

Bouwunie, die de zelfstandigen en kmo’s in de bouwsector verdedigt, is tevreden met het initiatief van ministers Zuhal Demir en Matthias Diependaele om vanaf volgend jaar tot een eengemaakte woningrenovatiepremie te komen. “Er zijn verschillende premies waar bouwers en verbouwers gebruik van kunnen maken, maar het is vaak een kluwen voor de bouwheer om hier zijn weg in te vinden. Bouwunie heeft steeds gepleit voor duidelijkheid. We juichen toe dat de Vlaamse regering voor meer transparantie wil zorgen en kijken uit naar de verdere uitwerking. We rekenen erop dat de woningrenovatiepremie de bouw een duw in de rug geeft en dat tweeverdieners niet uit de boot vallen”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens.

Vandaag bestaan de renovatiepremie en de energiepremies naast elkaar, de ene bij Wonen Vlaanderen, de andere bij Fluvius. De renovatiepremie is vooralsnog geen toonbeeld van duidelijkheid. Het kan enkel op papier en het is niet eenvoudig om te begrijpen of men in aanmerking komt, welke werken dan wel en niet meetellen, voor welke bedragen of grootte van werken het telt en hoeveel men precies gaat krijgen. Jean-Pierre Waeytens: “We informeren onze leden via nieuwsbrieven, opleidingen en magazines, maar als onze energie-experts het correct en volledig willen duiden aan een aannemen hebben ze al snel een half uur nodig. De energiepremies zijn veel eenvoudiger, en zijn bovendien vlot digitaal aan te vragen.”

Bouwunie verwacht dat door de eengemaakte woningrenovatiepremie het overzicht en het gebruiksgemak vergroot. “We moeten vermijden dat mensen afhaken omwille van de complexiteit, want zo schieten de ondersteuningsmaatregelen hun doel voorbij. Duidelijkheid en een goede communicatie zijn hierin cruciaal. Teveel beperkingen, onduidelijkheid over de uitzonderingen of teveel voorwaarden werken demotiverend”, aldus Jean-Pierre Waeytens. “De verandering mag niet betekenen dat bepaalde premies worden afgebouwd of stopgezet. Het is nu meer dan ooit de tijd om te investeren in renovatie van woningen en energiezuinige maatregelen.”

Willen we de klimaatdoelstellingen halen, dan moet het investeringsritme sowieso omhoog. Belangrijk is dat de premiebedragen voldoende hoog blijven om aantrekkelijk te werken. Bouwunie is vragende partij ook om een langere geldigheidsduur vast te leggen voor de ondersteuning. Idealiter blijft het systeem meerdere jaren behouden en wordt het niet jaarlijks herzien, zoals in het verleden wel het geval was. Het gaat voor de (ver)bouwers over beslissingen die meestal een grote impact hebben, ze moeten weten waar ze aan toe zijn. Bouwunie hoopt dat door de inkomensgerelateerde voorwaarden de tweeverdieners niet uit de boot vallen.

Om de bouwsector in het algemeen en de zelfstandigen en KMO’s in het bijzonder te steunen in deze moeilijke tijden, pleit Bouwunie ervoor om de premies enkel toe te kennen wanneer er beroep gedaan wordt op een reguliere aannemer die geen sociale en fiscale schulden heeft. De federale overheid heeft hiertoe een website ontwikkeld “www.checkinhoudingsplicht.be”. Deze is voor het grote publiek toegankelijk.

Bron: bouwunie.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in