Financiele aspecten

Een energetisch kadaster voor elke woning

Het huidige Kadastraal Inkomen van gebouwen heeft een grote lacune: het zegt niets over de energetische waarde ervan. Veerle Heeren wil de twee pijlers van het KI aanvullen met een derde: het energetisch kadaster. Dat anticipeert op de steeds belangrijker wordende energiefactor van gebouwen en het kan het huidige KI op termijn realistischer maken.

 

Energieprestatiecertificaten (EPC’s) leggen sinds 2008 de energiewaarde van gebouwen vast. Zij zijn 10 jaar geldig. Als we ze digitaal laten vastleggen, blijven de opgeslagen waarden ervan bewaard voor de levensduur van woningen. Op termijn kan dit “energetisch kadaster” als corrigerende factor van het Kadastraal Inkomen (KI) van een woning worden gebruikt. Veerle Heeren stelde de vraag afgelopen week in de commissie Wonen aan minister Van den Bossche.

Het KI wordt vandaag vastgesteld op basis van de afmetingen van een gebouw en van de ligging ervan. Sinds 1975 is het KI van gebouwen nauwelijks gewijzigd. Wie isolerende maatregelen voor zijn gebouw nam, werd daar dankzij de bepalingen van een omzendbrief van begin maart 2010 ook niet voor gestraft; deze maatregelen zorgden niet voor een verhoging van het KI.


Een stap verder

Veerle Heeren wil een stap verder gaan en een energetisch kadaster toevoegen als derde criterium voor het bepalen van een KI. De digitaal opgeslagen EPC’s kunnen als basis daarvoor dienen, en elke nieuwe isolerende maatregel voor een gebouw zou op termijn het KI ook gradueel kunnen doen dalen. Een dergelijke maatregel heeft voordelen voor iedereen: het zwartwerk neemt af (zonder facturen van isolatiewerken geen opname ervan in het KI), en de huurders-kopers komen terecht in steeds beter geïsoleerde woningen waardoor hun energierekening daalt.

Energie is een steeds belangrijker wordende factor binnen de huisvesting. Het is niet meer dan logisch dat het KI daaraan aangepast wordt en dat wie maatregelen terzake neemt alle mogelijke stimulansen daarvoor krijgt. Veerle Heeren zal eerstdaags een voorstel van resolutie terzake indienen.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in