Financiele aspecten

Drie op tien reageert op isolatiepremies

Bouwmaterialenhandelaars hebben zopas gemeld dat de verkoop van energiezuinige condensatieketels en isolatiemateriaal fors toeneemt. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) kan deze trend bevestigen. In 2005 werden 900 nieuwe woningen bezocht. Daarbij werd vastgesteld dat de gebruikte isolatie dikker wordt, de spouwmuren breder zijn en het geïnstalleerde glas een almaar hoger isolatierendement bereikt. Deze positieve evolutie wijt de VCB aan het toenemende succes van premies en fiscale tegemoetkomingen. Drie op tien bouwers reageert op premies en fiscale tegemoetkomingen. Dat is al gebleken uit een grootschalige bevraging van de VCB.


Het marketingbureau Extra Muros bezoekt jaarlijks in het kader van Buildsight 900 bouwplaatsen van nieuwe woningen, verspreid over gans het land. De VCB heeft zopas inzage gekregen in de meetresultaten.

In 75% van de nieuwe Vlaamse woningen waarvan de gevel in 2005 met minerale wol werd geïsoleerd, bedroeg de isolatiedikte 5 cm en meer. Voor met minerale wol geïsoleerde daken bedroeg de isolatiedikte in 75% van de gevallen 12 cm en meer. De isolatiedikte is sterk toegenomen in vergelijking met 2004. Buitenspouwmuren van meer dan 9 cm en binnenspouwmuren van meer dan 14 cm komen ook almaar meer voor.

Tegelijk steeg het marktaandeel van hoogrendementsglas HR+ en HR++ in totaal van 81% tot 92%. Het segment van HR++-glas steeg zelfs nog sneller dan dat van HR+-glas. HR+ heeft een U-waarde rond 1.3 à 1.4, HR++ een U-waarde van circa 1.1. Hoe lager de U-waarde, hoe minder warmte het glas doorlaat.

Op al deze domeinen – zowel op het vlak van isolatie- en spouwmuurdikte als op het vlak van beglazing – heeft op een jaar tijd een significante verbetering plaatsgevonden. Deze verbetering vond al plaats in een jaar dat de energieprestatieregeling nog niet van toepassing was. Vooral premies en fiscale tegemoetkomingen hebben volgens de VCB dus de doorslag gegeven.

Huisbrandolie kostte midden 2004 amper 0,37 euro per liter. Intussen is deze kost gestegen tot 0,61 euro per liter. Een bescheiden maar minder goed geïsoleerde woning verstookt jaarlijks 3.000 liter huisbrandolie. Voor zo’n woning zijn de stookoliekosten op twee jaar tijd dus met 720 euro gestegen. Energiebesparende maatregelen zullen dus al snel een belangrijk terugverdieneffect teweegbrengen. Toch blijkt uit een recente bevraging door de VITO (Vlaams Instelling voor Technologisch Onderzoek) dat gezinnen zich bij hun beslissing nauwelijks door dit terugverdieneffect laten leiden, zelfs nadat een audit de tekortkomingen en de te nemen maatregelen gedetailleerd heeft opgesomd. Andere uitgaven krijgen doorgaans de voorkeur.

Tweemaal per jaar organiseert de VCB een enquête bij circa 6.000 bouwers en kandidaat-bouwers. Uit deze bevraging blijkt de sterke gevoeligheid van bouwers en kandidaat-bouwers voor premies en fiscale tegemoetkomingen. Ongeveer drie op tien respondenten antwoordden dat zij zeker duurzamer zouden bouwen als de overheid dit met premies zou ondersteunen. Een rationeel argument, zoals het terugverdieneffect, blijkt uiteindelijk lichter te wegen dan het financiële argument van de overheidstussenkomst.

Vandaar dat de VCB ervoor pleit dat de federale overheid haar fiscale tegemoetkomingen en de distributienetbeheerders hun premies zouden voortzetten. Van deze steunmaatregelen wordt ook effectief gebruik gemaakt. Wellicht zullen de Vlamingen voor het inkomstenjaar 2006 zo’n 65 miljoen euro belastingsvermindering voor energiezuinige investeringen ontvangen en van de distributienetbeheerders circa 10 miljoen euro premies ontvangen. Bovendien zijn dergelijke steunmaatregelen veel zinvoller en hebben zij een duurzamer effect dan kortingen op stookoliegebruik.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in