Financiele aspecten

De woonverzekering of brandverzekering

De woonverzekering wordt ook soms nog de brandverzekering genoemd. De woonverzekering is strikt wettelijk genomen niet verplicht, toch kan je in de praktijk verplicht worden een brandverzekering af te sluiten. Bijvoorbeeld bij het afsluiten van een hypothecaire lening of een huurcontract.

Basisdekking

De woonverzekering dekt zaakschade. Hierbij wordt jouw patrimonium – en bijkomend je aansprakelijkheid ten opzichte van derden – verzekerd tegen een aantal gevaren. De gevaren waarvoor je verzekerd bent, variëren van verzekeraar tot verzekeraar. Vraag uitleg aan de verzekeraar, verzekeringsagent – of makelaar of lees de polis grondig door om hier een goede kijk op te krijgen.

Sowieso biedt de woonverzekering in principe een minimale basisdekking. Enkele waarborgen zijn bij Koninklijk Besluit overigens verplicht:
 • Waarborgarbeidsconflict aanslagen
 • Waarborg stormschade
Vaak terugkomende basiswaarborgen zijn:
 • Brandschade
 • Stormschade
 • Waterschade
 • Elektriciteitsschade (wordt almaar belangrijker omdat we meer elektrische apparaten in huis hebben)
 • Glasbreuk (is vrij ruim. Ook de keramische kookplaat, sanitaire toestellen vallen hieronder)
 • Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw: toepasbaar wanneer bijvoorbeeld een boom uit jouw tuin op het tuinhuis van de buurman valt.

Brandverzekeringspremie

 • Is afhankelijk van de waarde van het onroerende goed en de inboedel
 • De waardebepaling gebeurt aan de hand van een evaluatierooster. Ofwel bepaal je de waarde zelf, ofwel volg je het evaluatierooster van de verzekeraar. In het eerste geval loop je het risico dat je de waarde te laag inschat en dus te laag verzekerd bent. Wanneer je de waardebepaling van de verzekeraar volgt, past hij bij een schadegeval zelf bij wanneer het verzekerd bedrag te laag zou zijn
 • Het gebruik van brandbare materialen in de woning kan aanleiding zijn voor een hogere premie. Bijvoorbeeld een rieten dak of een houtskelet
 • Wil je goed verzekerd blijven, geef dan waardevermeerderingen van de woning door aan de verzekeraar

Wanneer verzekeren?

 • Dit kan in principe al tijdens de ruwbouwwerken
 • Je bent dan goedkoper verzekerd, omdat het risico lager is. Doorgaans is het geschikte moment om zo’n verzekering in te laten gaan, het eerste gebruik van brandbare materialen op de werf
 • Wanneer de verzekeraar echter ook al stormschade dekt tijdens de bouwwerken, kan het nooit kwaad je vroeger te verzekeren.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in