Financiele aspecten

De Vlaamse renovatiepremie toegelicht

Hij was al lang met de grote trom aangekondigd en nu is-ie er ook: de Vlaamse renovatiepremie. Wat houdt de premie in en wanneer kom je in aanmerking? Habitos.be zet alles haarfijn uiteen.


De renovatiepremie is algemeen bedoeld voor werken die de woningkwaliteit verbeteren, de woning duurzamer maken of ervoor zorgen dat mensen langer in hun woning kunnen blijven wonen.

Wie komt in aanmerking?
Enerzijds worden er eisen gesteld aan de woning en anderzijds aan het inkomen van de aanvrager(s)
De te renoveren woning is al sinds drie jaar voor de aanvraagdatum de enige woning, ze is minstens 25 jaar oud (gebouwd voor 1982) én ze ligt in het Vlaamse Gewest.
De aanvrager moet ook voldoen aan de inkomensvoorwaarden: het netto belastbaar inkomen van samenwonenden bedroeg drie jaar voor de aanvraag maximaal 56 060 euro (voor alleenstaanden 39 250 euro). Voor iedere persoon ten laste komt er 3 140 euro bovenop dit bedrag.
Alleenstaanden verdienden op dit tijdstip maximaal 35 000 euro (netto belastbaar) of 50 000 euro met een persoon ten laste.
Let op, deze bedragen zijn geïndexeerd en worden jaarlijks aangepast. De hierboven vermelde bedragen gelden voor 2007.

30 Procent
De aanvraag voor de renovatiepremie kan pas worden ingediend nadat alle werken uitgevoerd zijn en alle facturen binnen zijn. De premie wordt immers berekend op basis van de ingediende facturen. Deze mogen niet ouder zijn dan drie jaar. Bovendien komen alleen facturen opgemaakt vanaf 1 januari 2006 in aanmerking.
De werken moeten worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer. Wanneer je de werken zelf uitvoert, kan je enkel facturen van de aangekochte materialen inbrengen.

De kostprijs van alle renovatiewerken samen moet minimaal 10 000 euro bedragen (exclusief BTW). De uitgekeerde renovatiepremie bedraagt maximaal 30% (exclusief BTW) van het zelf geïnvesteerde bedrag en is beperkt tot 10 000 euro.

Lees meer over de recente wijzigingen (oktober 2009) van de renovatiepremie in volgend artikel:
- De Vlaamse renovatiepremie wordt selectiever en doelmatiger

Verbeteringspremie
Let ook hier weer op: de renovatiepremie kan niet gecombineerd worden met de verbeterings- en aanpassingspremie. Wanneer je die premie al uitbetaald kreeg, dien je 3 jaar te wachten vooraleer je in aanmerking kan komen voor de Vlaamse renovatiepremie. 
 

Welke werken?
De premie is bedoeld voor structurele werken die de toestand van de woning grondig verbeteren. Kleinere ingrepen – die gericht zijn op de verhoging van het comfort – worden enkel mee gesubsidieerd als ze samen met dergelijke structurele verbeteringen worden uitgevoerd.

Volgende werkzaamheden komen in aanmerking:

Ondergrondse constructies
Funderingen, waterdicht maken, bestrijding van kelderzwam.

Muren
Afbraak en heropbouw, isolatie, afwerking, vochtbestrijding, vernieuwing voegwerk en gevelreiniging, bepleistering binnenmuren, bestrijding huiszwam.

Draagvloeren
Afbraak en vervanging, bestrijding huiszwam en insecten, isolatie, vernieuwing dekvloeren (in bepaalde gevallen).

Dak
Afbraak en vervanging, bestrijding huiszwam en insecten, bedekking, dakgoten, dak(vlak)ramen, koepels, schouwen, isolatie, plafondafwerking binnenzijde.

Hoogrendementsbeglazing
Volledige of gedeeltelijke vervanging, plaatsing isolerende beglazing, afwerking binnen en buiten.

Binnenschrijnwerk
Binnendeuren: het deurblad is minstens 93 cm breed, voor alle deuren op de woonverdieping.
Trappen: het veilig maken van de trap.

Elektriciteit
Vernieuwing van de installatie. Verlichtingsarmaturen en verbruikstoestellen komen niet in aanmerking.

Sanitaire installatie en leidingen
Ook afwerking van de muren, vloeren en plafond van badkamer en toilet.
Een tweede badkamer en/of toilet komen alleen in aanmerking voor de premie als ze zich op een andere verdieping dan de eerste badkamer of toilet bevinden. Bad of douche met gestuwde watertoevoer, badkameraccessoires en -meubilair komen niet in aanmerking.

Centrale verwarming
Het dient te gaan om hoogrendementsketels (HR+ of Optimaz)
De installatie, vervanging, uitbreiding of overschakeling op duurzame energiebronnen komen in aanmerking.

Herindelings- en uitbreidingswerkzaamheden
Alleen de woonvertrekken (wonen, koken, slapen) en de sanitaire ruimten
Veranda’s komen hierbij niet in aanmerking.

Ereloon van de architect
Bij werkzaamheden waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is.
Als u voor de werkzaamheden een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt, moet u die kunnen voorleggen.

Aanvraagformulier
Je kan het aanvraagformulier hier downloaden.

Verhuurders kunnen een renovatiepremie krijgen als ze een woning verhuren aan een erkend sociaal verhuurkantoor voor ten minste negen jaar. Voor hen geldt de inkomensvoorwaarde niet. Voor meer informatie over de sociale verhuurkantoren, surf naar www.sociaalverhuurkantoor.be.
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in