Financiele aspecten

De nieuwe renovatiepremie in detail

Vanaf 1 december kun je opnieuw een renovatiepremie aanvragen voor bepaalde renovatiewerken aan de woning. De premie blijft maximaal 10.000 euro bedragen, maar is nu enkel nog bedoeld voor 4 categorieën van werken en wordt in 2 keer uitbetaald. Voor wie voor 1 december 2014 een overeenkomst afsloot met een aannemer is een overgangsmaatregel voorzien.
De Vlaamse renovatiepremie verandert opnieuw van een belastingvoordeel naar harde centen die je op je bankrekening krijgt gestort. Wel zijn er enkele fundamentele wijzigingen ten opzichte van de vroegere regeling:
 
 • De premie wordt verdeeld over twee aanvragen Bij een volledige woningrenovatie moet je dus twee aanvragen indienen. Tussen de twee aanvragen moet minstens één jaar liggen en mag maximaal twee jaar liggen.
 • Eén premie-aanvraag op 10 jaar Dit geldt zowel voor u als eigenaar als voor de woning. Dus wanneer je je huidige woning renoveerde en daarvoor de renovatiepremie gebruikte en binnen de 10 jaar een nieuwe woning koop om te renoveren, kun je daarvoor geen aanspraak maken op de renovatiepremie. Hetzelfde geldt wanneer de nieuwe woning de afgelopen 10 jaar al gerenoveerd was en daarvoor een renovatiepremie werd uitgekeerd.
 • Nog 4 categorieën In het vorige regime kwamen nog 8 groepen van werken in aanmerking voor een financiële tussenkomst. Vanaf 1 december zijn dat er nog 4:
  • Categorie 1: De structurele elementen van de woning: werken aan de funderingen, de muren, de draagvloeren en de trappen.
  • Categorie 2. Het dak: werken aan dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer.
  • Categorie 3. Het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buitendeuren.
  • Categorie 4. De technische installaties: werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installatie in badkamer en toilet en de centrale verwarming.

Premiebedrag

Het bedrag van de renovatiepremie is nog altijd maximaal 10.000 euro. De premie wordt berekend per categorie en bedraagt 20 of 30% van de in aanmerking te nemen factuurbedragen (min. factuurbedrag: 2.500 euro)
 

30%

Het percentage van 30% geldt voor:
 • wie een inkomen had lager dan 29.030 euro, te verhogen met 1.510 euro per persoon ten laste. De investering binnen de beoogde categorie dient minstens 11.110 euro te bedragen. Dat betekent dat de premie maximaal 3.333 euro kan bedragen voor deze categorie.
 • wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.
 

20%

Geldt voor alle inkomens hoger dan 29.030 euro. De maximum tegemoetkoming is hier gelimiteerd tot 2.500 euro per categorie en dat voor een minimale investering van 12.500 euro in de beoogde categorie.

Wanneer aanvragen?

Premie aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 december 2015, op voorwaarde dat de werken voltooid zijn en je over de facturen beschikt waarop de premie-aanvraag betrekking heeft.
 
Een aanvraag kan voor maximaal twee categorieën tegelijk. Voor werken uit meer dan twee categorieën moet je dus twee aanvragen indienen.
 
Het aanvraagformulier is beschikbaar op de website www.wonenvlaanderen.be. Op deze website vind je ook meer informatie over de andere voorwaarden om in aanmerking te komen voor de premie.

Overgangsmaatregel

Als je voor 1 december 2014 al een overeenkomst met een aannemer ondertekende of een bestelling plaatste voor materialen, kun je terugvallen op een overgangsmaatregel. Voor 1 februari 2016 kun je onder de voorwaarden van het oude regime nog de oude renovatiepremie aanvragen. Er zal hiervoor een speciaal aanvraagformulier beschikbaar zijn.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in