Conferenties, Duurzaam bouwen/verbouwen

Welzijn is een heel ruim begrip dat associaties oproept met gezondheid, plezier, zelfontplooiing en leven in harmonie met zichzelf en de anderen. Het wordt sterk beïnvloed door de plaatsen waar we onze tijd besteden: woning, werkruimte, ontspanningsplaatsen en vakantieplekken… Op die manier kan welzijn niet los worden gezien van levenskwaliteit.

Wat het wonen aangaat, hangt ons welzijn af van een reeks elementen waartussen een wederzijdse wisselwerking bestaat, zoals esthetiek, comfort, veiligheid, hygiëne, buitenomgeving, type en verscheidenheid van de aanwezige apparatuur, maar ook van de interactie tussen de woning en onze gezondheid. Bepaalde begrippen zijn vaag en subjectief – comfort, esthetiek,... – terwijl andere een meer objectieve inslag hebben – gezondheid, buitenomgeving…
We zouden welzijn in de woning met andere woorden kunnen definiëren als de som van vervulde behoeften en de kwaliteit van de woonst. In heel wat gevallen houdt de “kwaliteit” van de woonst een kost in die sommigen niet kunnen opbrengen.

Hoe kan duurzaam bouwen/verbouwen bijdragen tot de verbetering van het welzijn van iedereen, ongeacht zijn of haar socioculturele achtergrond? Is het een modegril of een goed gefundeerde beweging die de mens en zijn welzijn als voornaamste prioriteit stelt? Wat zijn de voordelen? Is het “duurzaam” bouwen/verbouwen van een woning dan zo complex en duur, of vergt het gewoon een andere manier van werken, een andere basisaanpak die begint bij de keuze van een ervaren en overtuigde architect?

We zullen proberen een antwoord te bieden op deze en vele andere vragen tijdens deze driedaagse conferentie, waar welzijn zal worden benaderd vanuit praktisch opzicht maar ook met het oog op gezondheid en energie.

Contact:
Stichting voor de Solidariteit, Caroline Grégoire: [email protected]
of +32 2 535 06 63

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in