C

Calorische waarde

De calorische waarde geeft aan hoeveel warmte er vrijkomt bij volledige verbranding van gas. Deze waarde is belangrijk voor het juist functioneren van toestellen die op gas werken.

Cellulose

Isolatiemateriaal vervaardigd uit papiervlokken. Vaak wordt aangenomen dat dit gerecycleerd papier is. Dit is echter niet zo omdat de vezelstructuur van gerecycleerd papier niet volstaat voor de isolatietoepassing.

Chamottesteen

Deze vuurvaste steen gebruik je om een open haard te bleken. De chamottesteen is vervaardigd uit gebakken klei.

CO2

Koolstofdioxide. Dit is een kleur- en geurloos gas dat onder meer vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Het is mee verantwoordelijk voor het broeikaseffect en dus de opwarming van de aarde.

Coating

Materiaallaag die je door sproeien, gieten of verven op een oppervlakte aanbrengt.

Compactheid

De compactheid van een woning is de verhouding tussen het beschermd volume en het buitenoppervlak waarlangs warmte kan verloren gaan. Een compact gebouw heeft een groot beschermd volume en een klein verliesoppervlak. Een rijwoning is vanuit die optiek compacter dan een vrijstaande woning, zelfs wanneer ze dezelfde oppervlakte hebben. De compactheid van de woning wordt in rekening gebracht bij de berekening van het E-peil.

Compressor

Apparaat dat een gas – meestal lucht – onder hoge druk zet. Met die druk kan dan een machine worden aangedreven.

Condensatieketel

Een verwarmingsketel die extra warmte uit de rookgassen onttrekt door deze te condenseren. Hierdoor kan het rendement van de ketel tot 10% verhoogd worden.

Condenswater

Dit is het water dat ontstaat door de condensatie van de waterdamp in de rookgassen bij een condensatieketel. Het condenswater wordt afgevoerd naar de riolering.

COP

Staat voluit voor Coefficient of Performance. Dit is de term waarin het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt. Het geeft de verhouding weer tussen de hoeveelheid afgegeven warmte en hoeveelheid verbruikte (elektrische) energie. Een COP 4 betekent dus dat de warmtepomp met 1 kWh elektriciteit 4 kWh warmte levert.

Overzicht bouwlexicon

 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in