Financiele aspecten

BTW in de bouw is tijdelijk verlaagd

Sinds vrijdag 13 februari is het BTW-tarief voor nieuwbouwprojecten verlaagd van 21% naar 6%. Dit op de eerste schijf van 50 000 euro. Concreet komt dit neer op een besparing van 7 500 euro. Wie zei er ook weer dat vrijdag de 13e een ongeluksdag is?6% btw

De btw-verlaging hing al enige tijd in de lucht. Met de publicatie van het KB in het Belgisch Staatsblad mogen bouwers zich nu definitief beroepen op dit profijt. De btw-vermindering heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2009.
Concreet zullen bouwers slechts 6% btw moeten betalen op een schijf van 50 000 euro facturen, in plaats van de normale 21%. Hierdoor kunnen ze maximaal 7 500 euro besparen. De maatregel geldt voor alle facturen van aannemers die in het huis actief zijn.


Voor wie?

Wie komt allemaal voor deze btw-verlaging in aanmerking? Dat is eerst en vooral iedereen die dit jaar een nieuw huis of appartement laat zetten. Ook bouwers die al voor 2009 met de werken startten maar ook dit jaar nog prestaties laten uitvoeren, zullen op die facturen slechts 6% btw moeten betalen. Dat kan echter niet indien ze al in het huis wonen, in afwachting van een volledige afwerking van het huis. De bouwer zal wel moeten garanderen dat hij zelf voor minstens vijf jaar in het huis trekt. Wie zijn tweede woning laat bouwen, komt ook niet in aanmerking voor het gunsttarief.
De 6%-regel geldt niet alleen voor de bouw van nieuwe woningen, maar ook voor het kopen daarvan. Indien je in 2009 een appartement of woning op plan aankoopt, zal je dus ook tot 7 500 euro minder btw moeten betalen.


Tijdelijke maatregel

Deze btw-verlaging past in het economisch relanceplan van de federale overheid. Bedoeling is om onze economie over een moeilijk moment heen te helpen. De maatregel heeft dan ook een tijdelijk karakter. Vanaf 1 januari 2010 zal de btw dus opnieuw stijgen tot 21%.
Om aanspraak te maken op het verlaagde tarief moeten bouwers in hun plaatselijk kantoor van de btw-controle een verklaring ondertekenen dat ze aan alle voorwaarden voldoen. Hierna zullen ze een attest krijgen, waardoor de aannemer weet dat hij slechts zes procent btw moet aanrekenen. De maatregel is ook retroactief, waardoor de btw-vermindering geldt voor alle facturen vanaf 1 januari 2009. Wie voorlopig al facturen ontvangen heeft met 21% btw, zal het te veel betaalde bedrag na de publicatie van het KB kunnen terugvorderen.


Verbouwingen

Het relanceplan heeft nog meer gevolgen voor de bouwindustrie. Zo zal op aannemersfacturen voor vernieuwbouw – het afbreken van een huis om een nieuwe woonst op te trekken – in 2009 ook maar 6% btw betaald moeten worden. Aanvankelijk gold dat gunsttarief voor vernieuwbouw enkel in 32 stedelijke omgevingen. Daarnaast zullen overheden op de bouw van sociale woningen gedurende heel 2009 6% btw moeten betalen, in plaats van de vroegere 12 procent.


Andere maatregelen

Ook op energievlak vaardigt de overheid enkele interessante maatregelen uit. Om energiebesparende uitgaven te stimuleren, neemt de overheid de intrest ten belope van 1,5% ten laste bij leningen die tot eind 2011 worden aangegaan voor particuliere, energiebesparende investeringen.
In 2009 en 2010 zullen alle Belgen die isolatiewerken laten uitvoeren aan muren en vloeren die kosten mogen inbrengen in hun belastingen. Wie meer energiebesparende maatregelen laat uitvoeren dan het maximumbedrag, zal deze investeringen ook mogen spreiden over drie jaar.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in