Financiele aspecten

Btw-controle is niet overal even strikt

Iedereen die ooit een huis heeft gebouwd of verbouwd, kent het wel. Binnen de drie maanden na de toekenning van het kadastraal inkomen moet de bouwheer een btw-aangifte indienen. Bij de berekening van de werkelijke prijs van de woning houdt de administratie echter niet alleen rekening met de kostprijs, maar ook met andere factoren die de waarde van de woning bepalen, zoals zelf uitgevoerde werken, de ligging en de grootte. Op basis daarvan wordt de werkelijke waarde van het huis bepaald. Is dat bedrag hoger dan het bedrag op de aangifte, dan moet er op het verschil btw bijbetaald worden.
Tot zover de theorie, maar Dirk Van der Maelen stelde vast dat er in de praktijk grote regionale verschillen bestaan. Dat begint al bij de frequentie. Dirk Van der Maelen: “Zo wordt in Vlaanderen iedereen gecontroleerd. In Wallonië wordt 70 procent van de bouwers gecontroleerd en in Brussel ongeveer 30 procent. Het is dus duidelijk dat er niet overal even vaak gecontroleerd wordt.” Van der Maelen vraagt dan ook een hoorzitting over het onderwerp in de commissie Financiën.

Bijbetalen
Niet alleen de kans op controle, maar ook de verhouding tot het aantal productieve controles – dat zijn controles waarbij de bouwer btw moet bijbetalen – verschilt van regio tot regio. In Vlaanderen met er in één op de vier controles btw worden bijbetaald. In Wallonië in één op twaalf en in Brussel in slechts één controle op veertig.
Van der Maelen becijferde verd0er nog dat – rekening houdend met de frequentie van de controles – één op vier Vlaamse bouwers btw moet bijbetalen en dat slechts één op zeventien Waalse bouwers moet bijbetalen.
Zo blijkt uit de gegevens van Dirk Van der Maelen dat in Bergen slechts 2 procent van de controles resulteert in een bijbetaling. In Luik wordt 7 procent van de controles positief afgesloten, positief voor de overheid althans. In Vlaanderen hebben de controleurs heel wat meer succes, maar ook hier zijn er verschillen. Vooral de Limburgse controles brengen op. Hier wordt 30 procent van de controles afgesloten met een factuur voor de bouwer. Bouwers in Mechelen hebben dan weer meer geluk. Daar moeten bouwers slechts bij 16 procent van de controles btw bijbetalen.

Bron: Het Belang van Limburg

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in