Financiele aspecten

BTW–verlaging in de bouw: snelle en concrete invulling noodzakelijk

De Confederatie Bouw is opgetogen dat de nieuwe regering de BTW-verlagingen die de vorige regering opnam in haar herstelplan onverkort zal uitvoeren. Ze pleit er wel opnieuw voor dat de toepassingsmodaliteiten zo snel mogelijk duidelijk worden. Anders kan deze onduidelijkheid tot enorme liquiditeitsproblemen leiden bij de aannemers.


De Confederatie Bouw is zeer tevreden dat ook de nieuwe regering de bouw als een doeltreffende hefboom blijft zien voor het herstel van de economie. “Eindelijk krijgt de bouwer waar hij zo lang al op wacht”, zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. “We zijn ervan overtuigd dat het herstelplan – met naast de BTW-verlaging voor nieuwbouw ook de BTW-verlaging voor slopen en heropbouw als woning- de sector een enorme boost kan geven.”

Toepassingsmodaliteiten
Naar verluidt zouden de toepassingmodaliteiten pas eind januari 2009 officieel worden na het akkoord van de Ministerraad. Dan nog volgt ondertekening door de Koning en de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Robert de Mûelenaere hoopt echter dat deze lange goedkeuringsprocedure niet tot ernstige problemen voor de aannemers leidt: “Bouwheren vragen om de facturatie van reeds uitgevoerde werken uit te stellen en zelfs om de geplande aanvang van werken naar een latere datum te verschuiven tot er meer duidelijkheid over de maatregelen is. In tijden van economische crisis kan dit leiden tot serieuze liquiditeitsproblemen bij bouwbedrijven. In het belang van zowel de bouwheren als de ondernemingen moet er dus snel zekerheid komen over de toepassingsmodaliteiten.“

Ruime toepassing
Daarnaast vestigt Robert de Mûelenaere ook de aandacht op de noodzaak om het toepassingsgebied van deze maatregel zo ruim mogelijk te formuleren. “Om als herstelmaatregel zijn volle uitwerking te hebben, mag deze BTW-verlaging niet alleen voorbehouden worden voor de eerste schijf van een project dat pas opgestart zal worden in 2009. Een financieel voordeel bij eind 2008 gestarte projecten zal de bouwheer een extra stimulans geven om bijkomende investeringen uit te voeren.”

Ook voor verkoop
De Confederatie vindt het ook nodig om deze verlaagde BTW-maatregel niet uitsluitend voor te behouden voor aannemingsovereenkomsten. Ook de verkoop van woningen zou in aanmerking moeten komen. “Zo vermijden we dat de verkoop van nieuwe huizen en appartementen uit de boot valt,” aldus Robert de Mûelenaere die ten slotte benadrukt dat de BTW-verlaging in werking moet treden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009.

Bron: Confederatie Bouw

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in