Bronbemaling of oppompen grondwater verplicht melden

Als je bouwt, is het oppompen van grondwater (bronbemaling) soms nodig om droog te kunnen bouwen. Maar oppompen is niet goed voor het grondwaterpeil en voor de stabiliteit van de grond. Het lozen in de riolering beïnvloedt de kwaliteit van het afvalwater. Ga daarom eerst op zoek naar een alternatief. Zoniet, dan moet je de bronbemaling melden en mogelijk een heffing betalen. Een woordje uitleg.

Als er bij het uitgraven van een bouwput grondwater aan de oppervlakte komt, moet de aannemer het water oppompen of bemalen om zo op een droge ondergrond te kunnen bouwen. Meestal loost hij dat opgepompte water dan in de riolering.

 

Vermijd lozen opgepompt water

Bemaald of opgepompt water lozen moet je vermijden. Je beïnvloedt er de kwaliteit van het rioleringswater mee : ook al voeg je zuiver grondwater toe aan het afvalwater in de riolering, toch is dit niet goed. Het afvalwater wordt te fel verdund, waardoor het zuiveringsproces moeilijker verloopt.

 

Voer opgepompt water lokaal af

Opgepompt grondwater voer je best af vlakbij de plek waar het water is opgepompt. Aannemer, studiebureau of architect moeten eerst nagaan waar je het opgepompte water kwijt kunt. Die bevindingen moet de architect bundelen in een voorstudie.

Je kan het opgepompte water op twee manieren ter plekke lozen:

  • Terug in de grond laten indringen via infiltratie in een bekken, put of gracht
  • Afvloeien naar de dichtst bijzijnde waterloop.

Pas als deze alternatieven echt onmogelijk zijn, mag je het water van de bronbemaling lozen in de riolering. Best in de gescheiden regenwaterriolering. Als dat ook niet mogelijk is, dan in de riolering voor het huishoudelijk afvalwater.

 

Meld lozing in riolering

Als je na een bronbemaling water gaat lozen in de riolering voor afvalwater, moet je dit melden aan Aquafin. Dat kan online, via een aanvraag voor toelating lozing van het bemalingswater op de openbare riolering. Aquafin zal je aanvraag onderzoeken. Als blijkt dat je meer dan 10m³ water per uur loost in de riolering, zal je een heffing moeten betalen. Als blijkt dat door de lozing specifieke ingrepen nodig zijn om de zuiveringsnormen van het afvalwater te halen (bij de waterzuiveringsinstallaties), zal je ook die bijkomende exploitatiekosten moeten betalen.

 

Controle

Aquafin houdt een extra oogje in het zeil wat betreft ongeoorloofd lozen van opgepompt grondwater en het niet melden van die bronbemalingen. De melding en eventuele heffing proberen te omzeilen zal dus geen verf pakken. Bekijk dus op voorhand of een bronbemaling echt nodig is. Misschien is een gegoten kelder wel een alternatief? Lees daarover alles in het artikel 'Ruwbouw: De kelder'.

 

Meer weten over oppompen van grondwater?

Lees ook deze artikels op Habitos.be: 

 

Meer info over bronbemaling:

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij en Aquafin 


Auteur: Gretel Kerkhofs – februari 2012
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in