Aanbevolen partners

Logo Unilin - Isolatie, dakbedekking
Saint-Gobain Isover Benelux - Isolatie
Logo Sto NV
logo Xella
Isoleren

Bouwsector is klaar voor strengere E60-eis

Nieuwe huizen worden almaar energiezuiniger. Dat blijkt uit een analyse van de EPB-aangiften sinds 2007 voor het Vlaams Energieagentschap. “Al 130 976 EPB-aangiften zijn er ingediend sinds de start van de EPB-wetgeving in 2007,” zegt Geert Flipts van het VEA. “Elk jaar stijgt ook het gemiddelde E-peil van nieuwe huizen. In 2010 bedroeg dat al E64." De bouwsector is dus al goed voorbereid op de E-peileis E60 vanaf 1 januari 2014.

“Het VEA telde in totaal 130 976 EPB-aangiften sinds 2007. In 2012 waren er dat 36 920 voor heel Vlaanderen, terwijl er dat in 2011 33 722 waren en in 2007 bijvoorbeeld maar 964,” zegt communicatieverantwoordelijke Geert Flipts.

Almaar zuiniger

Uit de cijfers blijkt dat nieuwe eengezinswoningen jaar na jaar energiezuiniger worden. Iets dat we al aanvoelden omdat ook de EPB-eisen zoniet elk jaar dan toch om de paar jaar verstrengen. We evolueerden van een E100 in 2006 over een E80 in 2010 naar E70 in 2013. En in 2014 zullen nieuwbouwwoningen een E-peil van E60 moeten halen. Of zelfs beter moeten scoren en dus een nog lager E-peil halen. Zo schuiven we langzaam op naar een woningenbestand met heel wat passiefhuizen en nul-energiewoningen.

Minder overtreders

“Vanaf aanvraagjaar 2007 daalt het aantal overtreders van die E-peileis naar quasi nul. Zo was er in 2010 maar 0,57% van de aanvragen dat niet voldoet aan het geldende maximum E80,” weet het VEA. “Ook het aantal lage-energiewoningen – huizen met een E-peil gelijk aan of lager dan E60 – neemt fors toe. Had die groep in 2006 nog maar een aandeel van  4,57%, dan is het aandeel van die lage-energiewoningen in 2010 al gestegen tot 34,75%. Voor 2010 voldoet op die manier al bijna 35% van de nieuw gebouwde woningen aan de E-peileis die in 2014 van kracht wordt.”

Meer voorlopers

“Tegelijk zien we ook dat de groep voorlopers aangroeit. Dat is een groep die veel energiezuiniger bouwt dan de geldende eisen. Zij realiseren woningen die E40 scoren of zelfs nog een lager E-peil hebben. In 2010 maakte dat aantal voorlopers al 10% uit van de aanvragen voor een bouwvergunning.”

Bij de appartementen zien we ook dat het aantal lage-energieflats stijgt, maar niet in dezelfde mate als bij de eengezinswoningen. “We besluiten daaruit dat projectontwikkelaars mikken op het ‘nét’ behalen van de E-peileisen, terwijl woningbouwers veel meer streven naar het ‘veel zuiniger dan de geldende E-peilmaxima’."

EPC energieprestatiecertificaten

Ook over de afgeleverde EPC-certificaten maakte het VEA cijfers bekend. Sinds 2006 zijn er 93 431 EPC’s afgeleverd. Gek genoeg daalt dat aantal elk jaar. In 2006 leverde het VEA 22 279 EPC’s af, in 2007 24 164 maar vorig jaar maar 15. “Dat lijkt weinig,” zegt Geert Flipts van het VEA, “maar eigenlijk gaat het hier om 15 snelle indieners: zij deden in 2012 de EPB-aangifte én ontvingen datzelfde jaar al hun EPC."
 

EPB-verslaggevers

Er zijn in totaal 6 302 geregistreerde EPB-verslaggevers geteld door het VEA. Maar op het einde van 2012 bleken er daarvan maar 2 459 actief als EPB-verslaggever. “Daarmee bedoelen we dat minder dan de helft van de geregistreerde verslaggevers één of meer EPB-aangiften deed in 2012,” aldus Geert Flipts.

Kantoren minder zuinig

“De resultaten van de kantorenbouw verschillen nogal van die van de woningbouw," stelt het VEA. De groep met een E-peil E80 of hoger daalde tot de helft in 2010. Dat betekent dat kantoren energiezuiniger worden, al is dat een pak minder snel en minder zuinig dan huizen. In 2010 bedroeg het aantal nieuwe kantoren dat een E60-peil of lager behaalde 22% van het aantal toen aangevraagde bouwvergunningen. Maar tegelijk zijn er wel maar erg weinig EPB-aangiften van kantoren met een E-peil van E40 of lager. De passieve kantoren zijn dus nog niet doorgebroken.

Het gemiddelde E-peil van nieuwe kantoren in 2010 bedroeg E72. Bij appartementen lag dat gemiddelde op E64 en bij nieuwe eengezinswoning bedroeg het gemiddelde E-peil in 2010 E64.

Voorlopers en overtreders

Overtreders van de EPB-eisen worden almaar schaarser. In 2007 overtrad 6,53% de E-100 eis. In 2012 lag het aantal overtreders op 0,65%. Het aantal lage-energiewoningen neemt gestaag toe. Van alle ingediende EPB-aangiften in 2012 haalt 25% een E-peil van E60 of minder.

Ook de groep van de voorlopers – woningen met een E-peil dat gelijk is aan E40 en zelfs lager – is in 2012 gestegen tot 7%.

Nieuwe technieken

Een opvallende vaststelling is dat niet alle nieuw gebouwde huizen waarvan een EPB-aangifte bij het VEA binnenkomt, een luchtdichtheidstest ondergaat. Nochtans is een luchtdicht gebouw een pak energiezuiniger dan een gebouw dat luchtlekken heeft. “Toch stelt het VEA vast dat er almaar meer luchtdichtheidsmetingen gebeuren. Een vaststelling na zo een luchtmeting is wel dat de huizen die een luchtdichtheidsmeting ondergaan veel luchtdichter blijken dan eerst gedacht.

Trend naar hernieuwbare energie

Ook het gebruik van zonneboilers en fotovoltaïsche zonnepanelen steeg de afgelopen 5 jaar overduidelijk, al worden zulke technieken veel vaker toegepast in eengezinswoningen dan bij appartementen. Ook het aantal gebruikers van een warmtepomp stijgt. Het VEA besluit hierbij dat er een duidelijke trend is in het toepassen van hernieuwbare energie. Bijna 16% van de in 2010 vergunde nieuwe woongebouwen pasten een techniek voor hernieuwbare energie toe.

Conclusie EPB-aangiften

Al bij al zijn de cijfers goed en duiden ze op een bereidheid tot almaar energiezuiniger bouwen. De bouwsector is klaar voor de overstap naar E60.
Je kunt het volledige rapport nalezen op Energiesparen.be .

Auteur: Gretel Kerkhofs - februari 2013

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in