Bouw verwacht terugval

2012 wordt een moeilijk jaar voor de bouw, voorspelt de Confederatie Bouw. Na een groei van 4 procent in 2011 gaat de sectorfederatie uit van een terugval met 1,5 procent voor 2012. Vooral bij energiebesparende renovaties komt er een grote klap.
De bouw speelde een belangrijke rol in de sterke prestatie van hele Belgische economie in 2011, benadrukt de Confederatie. De landbouw buiten beschouwing gelaten was de bouwsector met een groei van +4 procent vorig jaar de meest dynamische bedrijfstak.

De bouw zorgde ook voor ongeveer 10 procent van de gecreëerde werkgelegenheid (6.100 werknemers op een totaal van 62.200, werknemers en zelfstandigen). Dankzij zijn goede prestaties kon de bouw, vanaf begin 2011, opnieuw het activiteitspeil bereiken van vóór het uitbreken van de financiële crisis in de herfst van 2008.

Ondanks de globale groei van de bouw in 2011 zijn de aannemers de conjunctuur geleidelijk opnieuw door een zwarte bril gaan bekijken. Deze evolutie heeft zich ook tijdens de eerste maanden van 2012 voortgezet.

2011

Er waren minder bouwvergunningen, zowel voor woningen als voor niet-woongebouwen zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. Deze terugval hypothekeert de resultaten over het jaar 2012.

De vergunningen voor de bouw van nieuwe woningen vertonen een heel grillig verloop. Het tweede semester vertoonde opnieuw een stijging en de cijfers van de laatste maanden van 2011 staan ongeveer op hetzelfde peil als die van 2008. Maar de meest recente cijfers wijzen echter op een neerwaartse trend van de bouwvergunningen.

Voor niet-woongebouwen werden de cijfers van 2010 ruimschoots ondersteund door het vergunnen van enkele zeer grote gebouwen die in totaal niet minder dan 5,5 miljoen kubieke meter bedroegen. In 2011 werd slechts één enkel gebouw van die omvang vergund. De terugval met -3,3% van het volume moet in die zin begrepen worden. Als we de grote gebouwen uitsluiten, verbergt dit cijfer een groei van +8,5, procent.

Bij kantoorgebouwen was de terugval het meest uitgesproken (-21%). Het volume gebouwen bestemd voor de dienstensector kende wel een stijging met 25 procent.

Het aantal vergunde renovaties van woningen kende in 2011 ook een terugval: - 6,2 procent. Dit resultaat is niet goed, maar de terugval heeft toch een kleinere omvang dan die welke in het segment van de nieuwbouwwoningen werd opgetekend.

In 2011 hebben de lokale besturen hun investeringen fors verhoogd (+12 procent). Dat is nauwelijks verbazingwekkend want men merkt altijd een uitgesproken toename van investeringen vóór verkiezingen en een al even kenmerkende terugval erna.

2012

De productie van nieuwbouwwoningen zal in 2012 een terugval vertonen. Door de termijn tussen vergunning en bouwstart zal het aantal in 2011 toegekende bouwvergunningen (-11%) verantwoordelijk zijn voor een grote daling van de activiteit in 2012. De verwachte terugval wordt geraamd op -4,5 procent. De bouw van niet-woongebouwen zal een stijging kennen van ongeveer +3 procent. Het is in essentie voor de gebouwen die de laagste waarde per eenheid volume opleveren dat het er negatief uit ziet. Voor het vergund volume van nieuwe niet-woongebouwen wordt in 2012 een daling met ongeveer -5 procent verwacht, hoofdzakelijk wegens een terugval bij de industriegebouwen (-11 procent). Het volume vergunde nieuwe gebouwen in de dienstensector zou relatief stabiel moeten blijven.

De grootste moeilijkheid voor dit segment zal de sterke daling zijn van energiebesparende renovaties van woningen. De regering besliste immers in het kader van de begrotingsopmaak 2012-2014 om bijna alle fiscale voordelen voor dat soort werken te schrappen. De Confederatie gaat voor dit segment uit van een daling van activiteit met 50 procent tot 60 procent. De terugval in de energiebesparende renovaties dreigt zo sterk te worden dat hij een zeer grote daling (-8 procent) van het hele segment van de woningrenovatie met zich meebrengt.

Volgens de gebruikelijke logica in een verkiezingsjaar zouden de investeringen in 2012 opnieuw moeten groeien. Maar de groei is doorgaans beperkter in een verkiezingsjaar dan in het jaar voordien. Bovendien stelt de Confederatie vast dat de impact gedurende de laatste bestuursperiodes afneemt en dus beperkter zal zijn in 2012 dan in 2006. De zwakke economie beperkt ook de beschikbare budgetten. Toch mogen we er van uitgaan dat de burgerlijke bouwkunde in 2012 zal groeien, met ongeveer +4 procent.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in