Financiele aspecten

Bouw doordacht met een kostenbatenanalyse

Nieuwe EPB-eisen? Verplicht minimum-aandeel hernieuwbare energie? Bijna-energieneutraal bouwen (BEN)? … Wie vandaag de dag een nieuwe woning wil bouwen, ziet vaak door de bomen het bos niet meer. Want hoe weet je welke keuzes je best maakt? Met welke opties je volgend jaar of binnen tien jaar nog tevreden bent? En wat moet dat allemaal kosten? Het antwoord is eenvoudig: maak vooraf een kosten-batenanalyse en kies dan de meest kostenoptimale oplossing.
Wie investeert in energiebesparende maatregelen, wil weten welke investeringen lonen en vanaf welk punt de kosten niet meer opwegen ten opzichte van de baten. Maar hoe maak je een goede afweging tussen de kosten en de baten? Bouwunie maakte de oefening.
 

Combinaties vergelijken

Alle kosten en baten samen vormen de basis om de totale actuele kost te bepalen. Wie kostenoptimaal wil bouwen, gaat voor de keuze met de laagste totale actuele kost. Om deze te berekenen, moet je rekening houden met de bouwkost (initiële investering om de woning te bouwen), de inkomsten uit premies, belastingverminderingen en dergelijke, en de kosten en uitgaven voor energieverbruik, vervanging en onderhoudskosten en dit voor een periode van 30 jaar (Europees afgesproken looptijd). Aangezien de levensduur van een woning normaliter zo’n 90 jaar bedraagt, moet je ook de restwaarde in rekening brengen. De uitdaging is dus het vinden van de juiste combinatie van isolatie, luchtdichtheid, ventilatie, verwarming en zonbeheersing. Naarmate je bijvoorbeeld meer isoleert, daalt het energieverbruik. En dit tot een bepaald punt, waar de daling van het energieverbruik de meerkost van het isoleren niet meer compenseert. Dit punt ligt voor elke woning anders. Van belang is alleszins dat er “tools” komen die de architect, aannemer en bouwer helpen om alle mogelijke, honderdduizenden, combinaties met elkaar te vergelijken en vervolgens een gefundeerde keuze te maken.

Matchen met bouwbudget

Dan rest enkel nog de vraag of de kostenoptimale situatie ook effectief betaalbaar is, of met andere woorden de ideale combinatie mogelijk is met het bouwbudget waarover je beschikt. Dit wordt dé grote uitdaging voor de toekomst!
Het is op dit ogenblik zonder enige twijfel aangewezen om te kiezen voor een betere dan de minimum verplichte isolatie en deze te combineren met de juiste technieken. Deze combinatie is zoals gezegd voor elke woning anders én evolueert nog. Naarmate nieuwe technieken beter gekend zijn en economischer kunnen uitgevoerd worden, scoren ze ook beter.
 
Bouwunie benadrukt hierbij wel dat tussentijdse evaluaties nodig zijn en blijven om zo de betaalbaarheid (dit gaat over het initiële bouwbudget dat de bouwer op tafel moet leggen) te blijven garanderen.
 
Bron: Bouwunie

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in