Financiele aspecten

Belastingvermindering voor passiefhuis

Met een certificaat dat afgeleverd werd door een EPB consulent kan u niet van de belastingvermindering profiteren voor een passiefhuis. Om van de belastingvermindering te kunnen genieten, heeft u een certificaat nodig dat afgeleverd werd door de vzw Passiefhuis-Platform of door de bevoegde regionale administratie (Vlaams Gewest / Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Waals Gewest).

Geldig tot

 • Deze maatregel werd afgeschaft vanaf aanslagjaar 2013. 
 • Voor woningen die niet uiterlijk op 31 december 2012 als passiefhuis zijn gecertificeerd, zal geen belastingvermindering meer worden verleend
 • Woningen waarvan de EPB-aangifte uiterlijk op 31/12/2011 werd ingediend en die voldoen aan de eisen, kunnen wel nog een attest ontvangen en hierdoor genieten van de belastingvermindering gedurende 10 jaar
 • Voor woningen waar vroeger al een belastingvermindering werd toegekend, blijft de belastingvermindering verder lopen

Premiebedrag ?

Het geïndexeerde bedrag dat mag worden afgetrokken van de belastingen bedraagt 450 euro voor 2015.  

Voorwaarden ?

 • Je kon de premie alleen als particulier aanvragen
 • Een geregistreerde aannemer moet de werken uitvoeren
 • Je moet een certificaat hebben dat bewijst dat het om een passiefhuis gaat
 • De totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling van de woning moet beperkt blijven tot 15kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte
 • Bij een luchtdichtheidsproef (volgens NBN EN 13829) met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal is het luchtverlies niet groter dan 60% van het volume van de woning per uur (n50 niet groter dan 0,6/uur)

Werkwijze ?

 • Op de belastingaangifte staat een specifiek vakje voor deze vermindering, dat je gewoon moet aankruisen
 • Voeg bij de aangifte ook het origineel of een eensluidend verklaarde kopie van de facturen of ereloonnota’s van de werkzaamheden, de betalingsbewijzen daarvan en een passiefhuiscertificaat

Te combineren

De belastingvermindering is te combineren met de premies en belastingverminderingen voor individuele investeringen.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in