Financiele aspecten

Belastingvermindering voor onderhoud CV-ketel

Wat ?

De federale overheid kent een belastingvermindering toe voor het onderhoud aan een oude verwarmingsketel.


Premiebedrag ?

De belastingvermindering bedraagt 40 procent van de factuur inclusief btw, met een maximumbedrag van 2 770 euro per woning voor alle federale maatregelen samen (uitgezonderd fiscaal voordeel voor passiefhuizen). Dat bedrag moet nog verhoogd worden met het percentage gemeentelijke opcentiemen dat je normaal op dat bedrag had moeten betalen.
Wie aan een woning die al minstens vijf jaar in gebruik genomen is in 2010 voor meer dan 2 770 euro werken heeft uitgevoerd, mag het overschot overdragen naar de drie volgende belastbare tijdperken.


Voorwaarden ?

Een geregistreerde aannemer moet het onderhoud uitvoeren.
Alleen kosten die te maken hebben met het regelmatige onderhoud, het afstellen van de brander of het reinigen van de installatie komen in aanmerking. Het herstel van defecte installaties, het reinigen van de schoorsteen en allerhande wisselstukken niet.


Werkwijze ?

Je moet je factuur en een betalingsbewijs bij de belastingaangifte voegen. Op die factuur moet de geregistreerde aannemer het adres van de woning waar de werkzaamheden uitgevoerd zijn vermelden. Daarnaast moet hij ook het totale factuurbedrag opsplitsen volgens aard van de werken. De aannemer moet ook een schriftelijke verklaring afleveren dat de installatie aan alle opgelegde voorwaarden voldoet.


Te combineren ?

Deze belastingvermindering is te combineren met andere federale belastingvoordelen, maar met een maximumbedrag van 2 770 euro per woning voor al die federale maatregelen samen (uitgezonderd fiscaal voordeel voor passiefhuizen.)


Info ?

Call center FOD Financiën, tel. 02 572 57 57 of Energiesparen

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in