Financiele aspecten

Belastingvermindering voor energieaudit

Wat ?

De federale overheid kent een belastingvermindering toe voor laten uitvoeren van een energieaudit in een woning.


Premiebedrag ?

De belastingvermindering bedraagt 40 procent van de factuur inclusief btw, met een maximumbedrag van 2 770 euro per woning voor alle federale maatregelen samen (uitgezonderd fiscaal voordeel voor passiefhuizen) voor het inkomstenjaar 2010 (aanslagjaar 2011) Dat bedrag moet nog verhoogd worden met het percentage gemeentelijke opcentiemen dat je normaal op dat bedrag had moeten betalen.
Wie aan een woning die al minstens vijf jaar in gebruik genomen is in 2010 voor meer dan 2 770 euro werken heeft uitgevoerd, mag het overschot overdragen naar de drie volgende belastbare tijdperken.
Voor inkomstenjaar 2011 (aanslagjaar 2012) is het maximumbedrag 2.830 euro.


Voorwaarden ?

- De woning moet vijf jaar of langer in gebruik zijn
- De audit moet uitgevoerd worden door een erkende energiedeskundige volgens de energieadviesprocedure (EAP).


Werkwijze ?

De erkende energiedeskundige die de audit uitvoerde moet op zijn factuur of ereloonstaat zijn erkenningsnummer vermelden. Het fiscale attest dat door de auditsoftware wordt afgeleverd, wordt als bijlage aan de factuur of de ereloonnota gehecht.


Te combineren ?

Deze belastingvermindering is te combineren met andere federale belastingvoordelen, maar met een maximumbedrag van 2 770 euro per woning voor al die federale maatregelen samen (uitgezonderd fiscaal voordeel voor passiefhuizen.)


Info ?

Call center FOD Financiën, tel. 02 572 57 57 of Energiesparen

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in